69 er en punktroman, hvori 73 punkter/emner berøres. Denne ikke særlig benyttede romanform kan huskes fra 90erne hos bla. Christina Hesselholdt i Køkkenet, gravkammeret og landskabet. Det er en eksperimenterende form, hvor det er op til læseren at tage aktiv del i læse- og fortolkningsprocessen og selv skabe en sammenhæng i teksterne.

Romanen har en ramme: START, 1. VOKSEVÆRK, 2. INDBYGGER, 3. FLYVEFISK, SLUT, SLUT. I hvert af de tre hovedafsnit findes et MELLEMSPIL

Læseren præsenteres for en lille familie og deres små hverdagsepisoder. Der er to brødre: en lillebror og en storebror. De har en mor, der bliver farmor, da lillebror får en søn, Søren.

Forskellige emner tages op: de kropslige som fødder, ben, pegefingre, krop og blod. Andre peger på den verden, de lever i med skolegang og undren over verden: Trojansk hest, Find x, relativitetsteori, sinuskurve, bolde, væske. Et andet punkt er brorens drøm: At blive astronaut.

Der er andre punkter, men ud af de, som er nævnt vil jeg tolke romanen som brødrenes forsøg på at få klaring over deres fysiske verden, som ikke altid passer sammen med deres håb og drømme.

Der er mange påhitsomme sammensætninger. Sproget bliver brugt noget utraditionelt og blander drøm og virkelighed sammen på en ganske ferm, men dog struktureret måde.

Hjort, Cecilie Lolk

Nulpunkt, 2011

100 sider

Hella Sylvest