Ind og ud med sproget er en let anvendelig mappe fyldt med konkrete opgaver til sprogstimuleringsarbejdet i vuggestuer, dagplejer, børnehaver og indskolingen. Materialet henvender sig til pædagoger, som ønsker konkrete forslag til sprogstimulering af børn, hvad enten der er tale om en generel eller fokuseret indsats. Materialet vil med sin udformning og indhold være et vigtigt arbejdsredskab for mange sprogvejledere og sprogintersserede pædagoger.

I de indledende kapitler redegøres der for, hvorledes sprogstimuleringen kan tænkes ind i forhold til institutionens dagsrytme, fysiske indretning og ikke mindst de voksnes rolle og dermed vil kunne bruges som oplæg til pædagogisk diskussion.

Mappen er overskueligt opbygget. Hver af de 3 perioder, Småbarnet (2-3 år), Børnehavebarnet (3-5 år) og Førskolebarnet (5-7 år), har sin egen gennemgående farve. Og til hvert af de 3 perioder, startes der med en kort beskrivelse af de særlige kendetegn for den sproglige udvikling.

Til hver aldersgruppe er aktiviteter opdelt med fokus på forståelse og beabejdning (receptivt sprog) og anvendelse (Produktivt sprog). Og disse uddybes i underafsnit i takt med den sproglige udvikling, således at pædagoger uden særlig viden om den sproglige udvikling, også vil kunne anvende materialet. Ved alle lege er mål og fremgangsmåden tydeligt beskrevet, således at de rette lege let kan vælges. Ind og ud med sproget er i sin udformning gennemført, og til mange af legene medfølger kort, spilleplader mm. og opsætningen i ringbind gør det nemt at kopiere og evt. laminere materialet således, at legene kan leges igen og igen. Thierry Capezzones glade og tydelige tegninger vil tiltale både store og små og vil derfor også kunne bruges af talepædagoger som suplemet til de kendte materialer.

Man kan forvente, at Ind og ud i sproget med sin tydelig opbygning og sit store udbud af forskellige lege til alle de sproglige områder vil blive et materiale, der fremover vil kunne findes i rigtig mange daginstitutioner. Den forholdsvis høje pris retfærdigøres af materialets omfang og at det samlede materiale findes til kopiering på den medfølgende CD.

Ind og ud med sproget
Forfattere: Vibeke Flarup og Else Maarsø
Forlag: Dafolo
Udg.: 2012

Nana Marie Pedersen

Bedømmelse: 6 ud af 6 Glober