Forbilleder og medspillere, det er det pædagoger skal være, når barnet har svært ved at finde sig til rette i verden. Det kræver forståelse og engagement, og i Pia Hass’ udlægning kræver det et værktøjsbælte, det vil sige en række greb der kan anvendes i forskellige situationer med pressede børn og unge.

Der findes mange værker om pædagogik: Pædagogik på kanten, Mod i pædagogikken, Uren pædagogik og fælles for dem er, at de kan bidrage til barnets/elevens sociale og faglige udvikling. Pia Hass’ bog er en beretning skabt på baggrund af mange års faglig praksis, og bogen er især et udtryk for vigtigheden af at møde barnet omsorgsfuldt og professionelt, det vil sige at kunne rumme barnet og støtte dets udvikling uden at presse det. Det indebærer også, at den professionelle vurderer, om han/hun har den rette tilgang, eller om der måske skal justeres på de værktøjer der er groet frem i arbejdet med børnene.

En af de vigtigste ting i den pædagogiske værktøjskasse er ‘uniformen’, det vil sige den version af pædagogen der er rummelig og engageret. Det kan ikke nytte at stille op til konflikter i skolen medbringende de hjemlige konflikter fra morgenmaden. Dernæst er det vigtigt at den professionelle tager ansvaret for relationen. Et andet greb i værktøjskassen er relationsopbygningen, og den indledes ikke overraskende med venlig interesse og spørgsmål. Et tredje værktøj er mentalisering, forfatteren kalder det teleskopet, og det handler om at få overblik over situationen og vurdere, om man selv agerer hensigtsmæssigt undervejs i processen.

Der er flere værktøjer, henvisninger til Vygotsky og Ann E. Knudsen samt en kritik af den lange skoledag der ikke tillader børnene tiden til at restituere efter en hård skoledag. Et kapitel omhandler funktionsforstyrrelser blandt andet ADHD og autisme. Der er korte forklaringer på diagnosernes karakteristika og på, hvordan man bedst kan skabe relationer og kommunikere hensigtsmæssigt.

Pædagogiske erfaringer er altid interessante, og man kan næppe være uenig i Pia Hass’ tilgang til børn og andre medmennesker eller det praktiske i værktøjsbæltet, dog kunne værket have været bedre korrekturlæst, og layoutet kunne have været mere opslagsvenligt. Generelt skiller tankerne bag Værktøjsbæltet sig nok ikke væsentligt ud fra andres pædagogiske erfaringer, og det er betryggende at vide, at pædagogikken varetages af mennesker der forstår at lytte, selv om det virker lidt sært, når forfatteren beskriver sig selv som ‘skælmsk smilende’.

Værktøjsbæltet i pædagogik

Om at bygge stærke mennesker

Pia Hass

Illustreret af Kasper Kim Jensen

142 sider

Wadskjær Forlag

Udgivet: 2022

Birte Strandby