Tøsefnidder, drengestreger – hvem tænker over, hvor meget kulturel rollefordeling og hvor mange stereotyper der er lagt ind under de udtryk? Stille piger og vilde drenge, Pæne piger og dumme drenge. Skaber sproget virkeligheden?

Køn – pædagogiske perspektiver tager fat i den daglige, almindelige kønsforståelse og anlægger indledningsvist tre perspektiver på begrebet: Biologisk, socialisationsteoretisk og konstruktionistisk kønsforståelse, der hver influerer forskelligt på de roller, vi tildeler kønnene.

Den biologiske dækker over, at eksempelvis drenges større begejstring for fysisk aktivitet hænger sammen med produktionen af testosteron. Socialisationsteoretisk kønsforståelse betyder, at man opfatter en persons samfundsmæssige og kulturelle placering som afgørende, og med konstruktionistisk menes, at kønsforståelsen skabes og udvikles i samspil med omgivelserne.

Når det er vigtigt, skyldes det at alt for ufleksible kønsstereotyper kan udelukke nogle børn og indskrænke børnenes udviklingsmuligheder. Hvis dukkehjørnet er til de stille piger, og puderummet til drengene, hvor går så de drenge hen, der gerne vil lege med dukker?

Nogle undersøgelser har vist, at man i holdning og sprog kan have mere eller mindre bevidst forskellige tilgange til drenge og piger. Er man mere omhyggelig med korte, præcise beskeder, når modtageren er en dreng? Gør man sig mere umage med forklaringer, når modtageren er en pige?

Og hvilken betydning har pædagogens køn? En undersøgelse fra 2013 viser, at særligt drenge med minoritetsbaggrund scorede højere i folkeskolens afgangsprøve, hvis de havde været i institutioner med en høj andel af mandlige pædagoger. Kønsfordelingen blandt pædagogerne var kun en ud af fem målte parametre, men alligevel!

Kønsidentiteten er hele tiden under forandring i mødet med nye spejlingsmuligheder og ændrede roller i samfundet. Det står der mere om i bogen, ligesom der er et kort rids af kampen for kvindelig stemmeret og et blik på den svenske børnehave Egalia, hvor pædagogerne tilstræber at undgå kønsstereotyper.

Interessant emne og gode cases.

Køn – pædagogiske perspektiver

Lone Bæk Brønsted og Tekla Canger

101 sider

Samfundslitteratur

Udgivet: 2016

Birte Strandby