Efterhånden er de mange, der advarer mod verdens skæve gang, overforbruget og ignorancen: Anthony Giddens, Zygmunt Bauman og Philip Kotler, så efterhånden ved vi godt, at den er gal.

Danske Lene Andersen tager udgangspunkt i narrativet, vores fælles fortællinger der er en del af identiteten – eksempelvis den der handler om frelseren, hvad enten det er Messias, Superman eller Pippi Langstrømpe. Narrativerne er baggrunden for vores adfærd og grundlaget for skabelsen af et samfund med retssikkerhed, økonomisk fællesskab og identitet. De mest dominerende narrativer er religion, nation og klasse. Videnskaberne er også et narrativ, men for tiden ikke et dominerende af slagsen. Ser man nærmere på narrativerne nationalisme og klasse har disse både solidaritet, loyalitet, identitet og tilhørsforhold til fælles – men udelukker altså gensidigt hinanden.

Med globaliseringen er behovet for egne narrativer øget og dermed også intolerancen overfor andres. Informationsteknologierne gør det ikke bedre, fordi de anvendes til at skabe fællesskaber med folk, der ligner os – såkaldte ekkokamre, hvor vi mødes med dem vi ligner mest.

Nationalstaterne kan ikke samarbejde men er hinandens konkurrenter, derfor er regulering vanskeliggjort, og finansieringen geråder i vanskeligheder, så der kun er kulturen tilbage til at holde sammen på nationalstaten, og der er hermed ingen mulighed for fælles bekæmpelse af eksempelvis klimatrusler. På sigt giver det en overklasse og en underklasse, hvor underklassen kan være hurtig til stemple overklassen som onde og dermed potentiale for terrorangreb. Dette behandles også af Bauman

Konkluderende samler forfatteren problemerne i 12 punkter, herunder:

Teknologien overtager arbejdspladser, vi vil opleve konsumptionsmætning og faldende købekraft og kun de mest veluddannede har jobs. Fattigdom og ulighed øges, nationalstaternes magt er vigende, økologisk kollaps er lige om hjørnet, og der er et millionoverskud af unge mænd, der således hverken har job eller hustru.

I lighed med Philip Kotler stiller Lene Andersen en række løsningsforslag til rådighed for læseren, blandt andet:

Flyt skatten fra arbejde til forbrug og fast ejendom

Markedsandelsbeskatning

Brugerbetaling/ombudsopgaver

Fjernelse af toldmure

Opgradering af global mindsteløn

Ændring af magtkonceptet

Forslagene uddybes, og nogle af dem virker både indlysende og effektive, men som det fremgår af også bogen Klimabevidsthedens barrierer, så er holdningsændringer langsommelige processer.
Sammen med Globalt gearskift følger et lille hæfte om fremtidens Danmark med intrigante spørgsmål om, hvor man selv står i sammenhængen.
Globalt gearskift

Lene Andersen

143 sider

Det Andersenske Forlag

Udgivet: 2014

Birte Strandby