En selvhjælpsbog i den absolut lette genre. Hvordan tackler du dit nye lederskab? Hvad er vigtigt, og hvordan gebærder du dig overfor medarbejdere?

En del af guiden omfatter almindelig sund fornuft, eksempelvis er det vigtigt som ny leder at få fastslået ansvar, kompetencer, opgaver og ressourcer. Derimod minder bogens forhold til hierarki på arbejdspladsen mest om fremstillingen af radiofabrikken Bella i TV-serien Krøniken. I hvert fald er det længe siden, det indgik i managementlitteraturen, at man skal se op til sin chef og ned til sine medarbejdere.

Det nævnes, at der findes flere ledertyper, men konkrete eksempler på andre ledertyper såsom den ikke helt ualmindelige laissez-faire lederen er ikke omtalt. Også organisationskultur er kort berørt, men begreber som strategisk ledelse er ikke medtaget, og selvledelse forkastes som værende højt udviklet, professionelt anarki, og afsnittet om ’ledelsesresistens’ omfatter en liste over nødvendige skridt til gennemførelse af ’gammeldags’ ledelse ud fra en betragtning om, at alle medarbejdere har ledelse behov.

Lidt uvedkommende virker til gengæld afsnittet om for lavt blodsukker og ulemperne ved at spise Matadormix, og man må undre sig over, hvilken virksomhed der skriver en stillingsannonce med følgende indledning:

Leder søges. Du skal være et ordentligt menneske, autentisk, ærlig…

Også litteraturlisten er forbeholdt det let tilgængelige, man kan undre sig over manglen på henvisninger til gamle guruer som Argyris, Schein og Daft,  der jo netop har beskæftiget sig med sammenhængen mellem ledelse og organisationkultur.

For den meget usikre, meget unge leder kan der hentes lidt, men som Førstehjælp – efter at man er kommet til skade – virker bogen ikke meget beroligende.

Forfatter: Ulrik Lange

131 sider

Gyldendal

Udgivet: 18.09.2009