… vi betaler en pris for vores demokrati

siger et af de overlevende ofre fra massakren på Utøya den 22. juli 2011, og det er forbløffende og fantastisk, hvor stærkt nordmændene og mange af de efterladte har tacklet sorgen efter dette nedslag af sindssyge i et ellers fredeligt samfund.

Bogen bærer vidnesbyrd om, at retssagen er forløbet med en stædig overholdelse af alle det demokratiske samfunds juridiske spilleregler. Under den 10 uger lange retssag beskrives hvert enkelt af de 77 drab af en retsmediciner. Efter retsmedicinerens indlæg oplæses mindeord fra de efterladte, og et billede af afdøde vises i retten. 46 overlevende vidner fra Utøya afhøres og fire personer der har kendt massemorderen afgiver vidneudsagn om deres kendskab til dennes karakter. Slutteligt afgiver to hold retspsykiatere vurdering af morderens tilregnelighed – dom eller behandlingsdom. For en mand der erklærer sig som medlem at et større netværk, Knights Templar, hvoraf det aldrig lykkes at finde andre medlemmer, en mand der har et vrangbillede af sig selv og af det samfund, han befinder sig i, er det sært, at han ikke kan erklæres utilregnelig.

I forbindelse med sagen er der også kommentarer til politiet. Den første helikopter på stedet er NRK’s pressehelikopter, der nåede Utøya flere timer før politiets, der forsinkes på grund af dårligt vejr. Da politiet endelig er klar til afgang, laster de gummibåden så tungt, at den tager vand ind og har svært ved at sejle.

’Tre meter fra Breivik’ giver et godt referat af hændelsesforløbet og især af retssagen. Kommentarerne om forfatternes egen sindstilstand er rimeligt uinteressante, men giver et billede af tilskuerrollen.

Tre meter fra Breivik – En beretning fra Nordens største terrorretssag

Louise Damløv og Cecilie Kallestrup

232 sider

Informations Forlag

Udgivet: November 2012

Birte Strandby