Aagaard og Ring Biografier, musikhistorien 

Slås der op i Højskolesangbogen på “Spurven sidder stum bag Kvist” står der lige over noderne Thorvald Aagaard. Skal “Danmark nu blunder de lyse nat” synges er navnet Oluf Ring. Det er nok de færreste, der i glæden over at deltage i en fællessang, tænker over hvem disse to komponister er. Skulle det alligevel ske, så er der netop udkommet en glimrende indføring om de to herrer. 

I Multivers’ serie Danske Kompnister har organist Povl Chr. Balslev skrevet om Aagaard og Ring, der får æren for at ikke kun at have komponeret let sungne melodier til danske digte, men også for at have gjort sang, fællessangen, til en folkesag. 

Fællessangens betydning oplevede vi under den første store coronanedlukning . Selv om det var fællessang hver for sig. Thorvald Aagaard (1877-1937) var født på Rolfstedgaard i oplyst bondefamilie, tilknyttet Ryslinge valgmenighed og højskolen. I hjemmet var foredrag, fællessang og bøn hverdagen. Komponisten Carl Nielsen blev både for Thorvald og Oluf det store forbillede og lærermester. Thorvald fik tidligt undervisning i violin. Han blev optaget på musikkonservatoriet og blev i 1905 organist ved Nazareth kirke i Ryslinge og lærer på højskolen. Her begyndte hans livsopgave: At arbejde for folke- og menighedssangens fornyelse. Sangen skulle ud til folket. Det bedste er ikke for godt til folket, det næstbedste er ikke godt nok, sagde han.

I 1920 trådte Thorvald Aagaard frem som seriøs sangkomponist ned ni viser til tekster af Jeppe Aakjær. I 1922 kom den første melodisamling til Højskolesangbogen, og den stod Thorvald Aagaard og Oluf Ring bag, Oluf Ring (1884-1946) blev født på Jelling Seminarium, hvor faderen var lærer. Han fattede tidligt interesse for musik og fik ambitioner om at gøre sig i den store musik. Han begyndte at læse til lærer, var samtidig medlem af mere eller mindre seriøse orkestre og var klar til at droppe studiet. Han holdt dog ud og blev lærer på først seminariet i Ribe og senere på Skårup. Inden han kom til Skårup fik han mulighed for studieophold i Paris og Tyskland, fortsat optændt på at komponere store værker. 

I Skårup blev den folkelige sang for ham den bedste samlende musikalske faktor. Fyns Tidende spurgte ham, hvorfor han havde droppet den store musik. Svaret lød: Jeg har indset, at det er vigtigere at give folkesangen en smuk og værdig form, end det er at skrive en symfoni, der i ny og næ bliver opført i Tivoli. 

Det helt store folkelige gennembrud fik Oluf Ring, da radioen i 1934 begyndte at transmittere sang med Skårup Seminariums kor og med Rings små foredrag om sangene. Disse udsendelser fortsatte hver måned helt til 1943 og var et af de mest aflyttede programmer. Povl Chr Balslev har med sin bog udført et propert stykke arbejde om de to mænd bag nogle af vores mest elskede sang, og får tydeliggjort, at Aagaard og Ring i høj grad også var formidlere, der viede deres liv til de folkelige sange. 

Thorvald Aagaard og Oluf Ring

Danske Komponister

Musikhistorie og biografi 

Forfatter Povl Chr. Balslev

150 sider, ill. 

Multivers 

Udgivet:

Anmelder Bjarne Gregersen