International migration er ikke noget nyt. Mennesker har altid flyttet sig af forskellige årsager: Befolkningstilvækst, teknologiske forandringer, politiske konflikter og krig

Det nye består i, at vi med globaliseringen alle berøres af migrationerne.

Bogen gennemgår omhyggeligt politik, lovgivning og de større vandringer før og efter 2. verdenskrig: Hvorfra og hvortil – og hvorfor: En teori går på, at migrationer fortrinsvis finder sted på baggrund af tidligere forbindelser mellem afsender – og modtagerlande såsom kolonisering, politisk indflydelse, handel, investeringer eller kulturelle sammenhænge.

Invandring til Europa fandt sted efter anden verdenskrig, hvor Nordeuropa oplevede en kraftig industriel udvikling og mangel på arbejdskraft. Og igen, da der kom flygtninge fra det tidligere Jugoslavien.

Forfatterne kommer desuden ind på ’feminiseringen’ af indvandringen, hvilket også omfatter begrebet trafficking.

Særligt behandles EU-landenes ambivalente forhold til immigranter, konstruktionen af det man kan kalde Fortress Europe og den let paranoide holdning til især emigranter fra Mellemøsten og Nordafrika. I den forbindelse omtales en undersøgelse foretaget i Frankrig i 1995, der angiver, at muslimer i Frankrig i stigende omfang taler fransk og ikke arabisk i hjemmet, at antallet af arrangerede ægteskaber er faldende, og at der er en stigning i antallet af ægteskaber mellem indvandrere fra Mellemøsten/Nordafrika og franskmænd. Assimilation?

Bogen anlægger et positivt syn på migration: Eksempelvis understreges fordelene ved den mobile arbejdskraft, og i stedet for Brain drain kunne man måske tale om Brain circulation, ligesom mange tredjeverdenslande oplever en udvikling grundet de midler deres udvandrere sender hjem.

The very conditions conducive to the emergence of terrorist threats are also those conducive to mass asylum seeking and human trafficking.

Stephen Castles & Mark J. Miller

370 sider

Palgrave

Fjerde udgave, 2009

Birte Strandby