Da jeg begyndte at besøge og drikke dialogkaffe med nogle af dem, der stod bag ytringerne, indså jeg, at de sjældent er kældermennesker, men familiefædre, akademikere, ufaglærte, mødre, frivillige i fodboldklubben og så videre. Deres hjem dufter af kaffe, og de har børn, arbejde og drømme.

Samtale fremmer forståelsen. Det har der vist aldrig været tvivl om, og Özlem Cecik refererer da også både Grundtvig, Kierkegaard og Hal Koch i sin bog om samtalens svære kunst – og dens nødvendighed. Samtalen er grundlæggende i et demokrati. Ikke nødvendigvis for at opnå enighed, men for at nå frem til en forståelse for hinandens holdninger.

Özlem Cecik tager afsæt i samtalen i familien, på arbejdspladsen, på Facebook og i skolen, de væsentligste af dagens arenaer, og her bliver bogen personlig, fordi forfatteren indleder med at beskrive egne problemer med at komme overens med farens politiske holdning. Et emne både far og datter afholder sig fra at diskutere i mange år, indtil det faktisk lykkes dem at præcisere og anerkende uoverensstemmelsen.

Men er der vanskeligheder med at acceptere konflikter i familien og på arbejdspladsen, så er Facebook det rene katastrofeområde. Forfatteren gengiver nogle kommentarer af den type, som de fleste lynhurtigt ville rubricere i afdelingen for udenfor pædagogisk rækkevidde. Det er også forfatterens første konklusion, men hun tør alligevel tage skridtet til at forsøge at forstå, hvad der gemmer sig bag hademails, og hvordan det kan lykkes at føre samtalen tilbage på sporet. 

Med Özlem Cekics egne – til tider hårdt erhvervede – erfaringer på kommunikationsområdet og de mange eksempler bliver bogen et fint værktøj til at bruge samtalen i demokratisk øjemed, og den vil med fordel kunne anvendes af kommunalbestyrelserne, når der skal arbejdes med borgerinddragelse.

Mellem kapitlerne er der forslag til, hvordan man kommer videre i debatten, et af de mere velkendte er: Tag afstand til holdningen, ikke mennesket, eller som man sagde i gamle dage: Gå efter bolden. Lige så vigtigt er det at stille til sin dialogkaffe med en åben holdning. Det kan være udfordrende, men det kan læres.

Tak for kaffe

Den svære kunst at tale sammen

Ôzlem Cekic

203 sider

Politikens Forlag

Udgivet: 2021

Birte Strandby