I begyndelsen talte vi alle norsk, men så blev danskerne så drikfældige, at vi begyndte at snøvle og ikke længere udtalte konsonanterne ordentligt. Fra da af kunne danskere og nordmænd ikke længere forstå hinanden. 

Så er der igen et lille massivt vidensinput, og denne gang handler det om sproget. Det menneskelige sprog forventes at være mellem 75.000 og 200.000 år gammelt. Ikke særligt præcist, og hvis man kalkulerer med, at neandertalerne havde sprog, hvilket er til diskussion, så kan det være op til 350.000 år gammelt. Sprogevnen er tilbehør til overlevelsesprofilen: survival of the fittest.

En amerikansk undersøgelse viser, at vi bruger ca. 16.000 ord i døgnet – uanset køn. Sproget er en helbredsfaktor, det er derfor isolationsfængsel er en straf, og isolation er så farlig som rygning. Manglen på sprog er også farlig på andre måder, eksempelvis når der opstår konflikter mellem lande. I Ukraine har sprogkrigen mellem ukrainsk og russisk kostet 9.000 mennesker livet. Med den viden skulle man mene, at esperanto er vejen frem. Det tales af ca. to millioner mennesker i verden, og 2.000 har det som modersmål. Taget i betragtning at sproget ikke er tungt kulturelt forankret, er det ganske høje tal.

Sprog får mere fokus end nogensinde, ikke mindst på grund af de sociale medier. Den der kan gennemskue personligheden på baggrund af det sprog man stiller til skue på Facebook vil score kassen, når der skal målrettes reklamer sammesteds.

Månedens tænkepause Sprog bobler af let viden incl. bonusinfo: I Danmark findes otte talte sprog: Dansk, grønlandsk, færøsk, tysk, tegnsprog. Jysk er ligeledes et selvstændigt sprog ligesom bornholmernes svenske. Det ottende sprog er det, de danske romaer talte mellem 1500 og 1900-tallet, men det er efterhånden forsvundet eller afløst af dansk og andre romadialekter.

Mikkel Wallentin

Tænkepause

60 sider

Århus Universitetsforlag

Udgivet: 04.04.2016