Vi ved, at Danmark er en søfartsnation. Alligevel lider søfarten af et mindreværdskompleks på grund af sin beskedne andel af den nationale grundfortælling der domineres af fortællingerne om landbrugslandet og om arbejderne, jævnligt supporteret af henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet.

Men Danmark er en søfartsnation. Det begyndte med vikingerne, og Danmark har i flere perioder været en stormagt på havet, indtil 1807 hvor englænderne overtog hele den danske flåde, 80 krigsskibe og 243 transportskibe.

Søfartshistorier fortæller i store træk, hvorfor søfarten skal anerkendes. Det handler ikke kun om, at Marstal i 1893 var hjemstavn for 332 fragtskibe, at Flensburg i 1799 (hvor byen var dansk) sendte næsten en million liter brændevin til Norge pr. skib, eller at danske rederier i 2013 omsatte for 190 milliarder kr. og beskæftigede mere end 15.000 ansatte. Det handler om Ostindisk Kompagni der fra 1616 drev handel med Indien, om slavehandel i Vestindien, om kabelskibe, redningsvæsen, skibsportrætter og ØK der i 1907 omsatte for astronomiske beløb.

Der er masser af grunde til at trække søfarten frem og slå fast, at den er en del af danskernes arvegods. Det gælder både handlen med Vestindien, som Mikkel Leth Jespersen skildrer i kapitlet ‘Flensborg og Dansk Vestindien’, en af de mindre glorværdige perioder i dansk historie; og kabelskibene der lagde kabler over det meste af jorden – underholdende beskrevet af Kurt Jacobsen i kapitlet ‘De danske kabelskibe og det victorianske internet’.

‘Den glemte grænse’ handler om smuglere fra Ærø, og et andet kapitel handler om opfindelsen af containeren og dens betydning for søfragten.

Søfartshistorier er en flot bog, der bugner af smukke malerier, ikke mindst i kapitlet om skibsportrætter, hvoraf nogle er malet af C. W. Eckersberg, og der er fotos af ærøske smuglere, esbjergensiske fiskere og M/S Selandias stabelafløbning.

Den moderne skibsfart fylder ikke så meget. ØK, Mærsk og DFDS er med, mens de tidligere store rederier, Ove Skou, J. Lauritzen og Torm kun lige er nævnt, og de fleste af coasterrederierne er udeladt. Ellers nærmer bogen sig det perfekte, hvis man vil nyde en illustreret udgave af søfartsnationens historie. Men der mangler en af årsagerne til sømandens mindreværdskompleks, nemlig den at Dronning Margrethe i modsætning til sin far aldrig har sendt en hilsen til søens folk i sin nytårstale.

Søfartshistorier

Red.: Jeppe Nevers og Anders Ravn Sørensen

Mette Guldberg, Benjamin Asmussen, Mikkel Leth Jespersen Jakob Seerup, Kurt Jacobsen, Martin Jes Iversen, Karina Lykke Grand, Anders Ravn Sørensen, Nils Valdersdorf Jensen, Louise Karlskov Skyggebjerg, Henrik Sornn-Friese, Søren Byskov

296 sider

Gads Forlag

Udgivet: 09.06.2020

Birte Strandby