Med fotos, artikler og interviews portrætteres Fultons legendariske skipper, Mogens Frohn-Nielsen. Det er dels et billede af en brav mand med et forslag til en pædagogik der kunne hjælpe forvildede teenagere, og så er det – som det ofte er hos Bekker – en række livlige glimt af livet til søs og af Svendborg. Selv værtshuset Plydsen, hvor de politiske beslutninger angiveligt blev taget i en årrække, er nævnt.

Skulle svendborgenserne have glemt det, så kan man her finde borgmester Svend Aage Andersens tydelige ‘nul putte!’ til en Fulton-skole i Svendborg, såvel som historien om træskibet Odysseus’ der med skibsbygger Ring-Andersens hjælp forvandledes fra nedslidt Tvind-skib til hovedrolleindehaver i filmen Klabautermanden.*

Mogens Frohn-Nielsens liv er velbeskrevet. Hans kampe, hans arbejde med unge ombord på Fulton, og de mennesker han mødte. Ligeså velbeskrevet er det uheldige togt, hvor fire ‘hvalpe’ rømmede i Fultons redningsbåd, en historie der blev blæst ud af dimensioner af medierne og gav Frohn-Nielsen et skud for boven, som han ikke fortjente.

Teksten er i Bekkers metaforrige sprog:

… han skred over gulvet som en radikal friskolemand der har været til alters hos biskoppen

og også Frohn-Nielsen havde en gave for metaforer, som i kommentaren til det nye ord ‘samspilsramt’ – som et symfoniorkester der er kørt i grøften.

Der er et væld af vidunderlige fotografier. Blandt andet er der her rigtigt gode billeder af kraftig søgang og bølger der står ind over rælingen, noget som tit har vist sig vanskeligt at fotografere i virkeligheden, så også dem derhjemme kan se, hvad det handler om.

Der er klip med et par af de godt 900 ‘hvalpe’ der oplevede tiden på Fulton og med Voldborg, Glargaard og mange andre personligheder fra Svendborg og omegn. Så, hvis du er svendborgenser eller måske kender lidt til Fulton eller Skipper, så tag et godt greb om lommetørklædet og nyd læsningen og billederne.

Skipper

Bjarne Bekker

180 sider

Bekkers Forlag

Udgivet: 2010

Birte Strandby

*En del nyuddannede telegrafister fra Svendborg Navigationsskole oplevede Odysseus i sommeren 1978, da Tvind søgte en telegrafist i en annonce der blandt havde ordlyden: ‘Løn kan ikke påregnes’. Teksten (og lønnen) blev ændret på forlangende af Telegrafistforeningen, men rejserne med skibet skilte sig noget ud fra dem, handelsflådens telegrafister oplevede. Telegrafist Henny Plith har skrevet en rapport om tiden på Odysseus. Rapporten findes muligvis i arkivet på den gamle Svendborg Navigationsskole.