Efter bogen om at kvinder er nogle Venus’er og mænd nogle marsboere kommer så den forventelige håndbog i, hvordan man som kvinde kommer igennem ved forhandlingsbordet uden at agere som en Bully Broad.

Problemet er ifølge forfatteren ikke, at kvinder er dårligere forhandlere end mænd. Faktisk er masser af kvinder veltrænede i forhandling, når det gælder børneopdragelse og forhandlinger på andres vegne. Men når det gælder eksempelvis lønforhandlinger, så bærer kvinderne stadigt rundt på et pæn-pige-gen, der ser selvpromovering og lønkrav som uacceptable tegn på grådighed.

Det er dels et nedarvet problem. Genkendeligt, når den 10-årige pige siger: Sådan en vil jeg gerne have, når jeg bliver voksen. Så må jeg finde mig en rig kæreste, og dels er det noget tillært, der kan ændres. Det essentielle i en forhandlingsproces både med henblik på godt resultat, og med en god proces for øje er: At være lyttende, at have respekt, at kunne opbygge gode relationer, at være kreativ (i forbindelse med løsningsmodeller), og at kunne fokusere på at lave aftaler

Og det er vigtigt, at undersøge hvad modparten mener, tjekke forståelsen, give plads til andre holdninger, omformulere, og melde timeout, hvis situationen bliver stresset.

Der er praktiske øvelser indeholdt i bogen og gode henvisninger samt interviews med kvinder der med talent har gennemført vellykkede forhandlinger.

Det er lidt småt med nyhederne og der er relativt mange gentagelser, ligesom forfatteren har gjort sig rigelig ulejlighed med at forklare tingene grundigt, men ellers er det en fornuftig bog, der giver forståelse for vanskeligheder og fordomme samt en vejledning, der umiddelbart er til at følge.

Forfatter: Malene Rix

192 sider

Forlag: Gyldendal

Udgivet: 19.05.2009