Hanne Reintoft udgav i 2008 romanen: Nu er det længe siden, hvor tidsrummet strakte sig fra 1863 til 1900. Stedet var primært Slesvig, og personerne havde ståsted i Sønderjylland. I Når dagene strenges følger vi den samme familie fra begyndelsen af 1. verdenskrig til 1933. Altså en familiekrønike, hvor især tre af børnene og familien bliver nøje beskrevet – i deres fædrenegård i Sønderborg, i Salling og i København. På sidelinjen følges et par og deres børn, der valgte at bo enten i Flensborg eller Berlin. Det vigtige tema er: Nordslesvig tilbage til Danmark, og efter 1. Verdenskrig at få tilbageført Flensborg til det danske rige. Det sidste lykkedes desværre ikke.

Det er en spændende og grufuld tid, som læseren præsenteres for. På de første sider – som tidligere hos H. R’s romaner – vises en detaljeret historisk oversigt – plus en fortegnelse over familien og dens forgreninger. I teksten henvises ofte til danske//berlinske prominente og politiske personer f.eks. Rosa Luxemburg, Stauning o.a.– ligesom vi møder et rigt udvalg af digte af bl.a. Thøger Larsen og Jeppe Aakjær, o. a. Dette udvalg af kendte danske digte er med til at understrege kampen for danskheden.

Persontegningen er differentieret. Ganske fint. Overalt gøres meget ud af at ”næsten” alle i familien ønsker at stå sammen og hjælpe hinanden. Det store arsenal af personer gør desværre, at visse linjer skal læses flere gange for helt at forstå tekstens mening. Der er klare modsætninger: rig/fattig og danskere/tyskere. Tyskerne – selv en jøde fra Berlin – er meget negativt skildret. Det samme gør sig gældende mht. rigdom. Det er helt i orden at dyrke jorden, men netop den berlinske jødes forældre betegnes som industribaroner (s.277). Ingen tvivl. Det var en brydningstid, men forfatterens politiske holdninger træder tydeligt frem. Meget af tiden – for kvinderne – foregår i køkkenet, hvor dejlige retter bliver tilberedt. Jeg har sjældent læst en roman, hvor så mange forskellige danske egnsretter bliver så detaljeret omtalt.

Det er en meget grundig skildring, hvor danskheden spiller en betydelig rolle. Dette er sikkert historisk korrekt, men de fleste personers had til al tysk synes noget overdreven. Standsforskelle mellem rig og fattig var unægtelig meget stor i begyndelsen af det 20. århundrede, men respekt er at foretrække frem for revolution.

Mine forbehold til trods Når dagene strenges giver et fint tidsbillede og er bestemt værd at læse.

Reintoft, Hanne
Kbh.: People’sPress, 2010
330 sider

Anmeldt af Hella Sylvest