Det har altid været problematisk at være mellemleder, for hvordan agerer man fornuftigt mellem modsatrettede krav og forventninger?

Det forsøger Dorte Cohr Lützen at svare på ved at forholde sig til mellemlederens dilemmaer, ti i alt, herunder balancen mellem tillid og kontrol, mellem feedback og arbejdsmiljø, mellem forandring og stabilitet.

På det moderne arbejdsmarked er forandringen kommet for at blive, og man kan forvente, at medarbejdere er veluddannede og vant til at tænke selv, hvorfor kravene til ledelse ændrer sig. Den tiltagende digitalisering vil samtidigt overtage en del kontrolopgaver, så tilbage er der stadig ledelsen af kreative medarbejdere.

Ledelsesopgaven går kort sagt ud på at koordinere processer og sprog mellem mennesker i en minimal struktur og med maksimal autonomi. Det kræver hyppig og præcis kommunikation samt åbenhed overfor medarbejdernes forslag, så man i fællesskab kan flytte sig fremad. Det lyder enkelt, men der er nogle udfordringer.

I første omgang skal lederen have defineret sin rolle så præcist som muligt – både egne styrker og svagheder, og dernæst hvilke lederopgaver der er de vigtigste, hvad er målet, hvilke løsninger er der på kerneopgaverne? Dernæst bør mellemlederen overveje hvordan man kan aflære gamle vaner og turde udfordre.

Forfatteren når med de ti kapitler 360 grader rundt om mellemlederen. Meget udtrykkes generelt, og bogen kan være en fin hjælp til mellemlederen og lede i den rigtige retning, også når der efterspørges mere specifikke løsninger.

Et kapitel omhandler selvstændighed og teams, og her er der lagt særlig vægt på, hvordan man får teamet til at fungere optimalt. Teorien underbygges af en case fra det virkelige liv. Her skal et jobcenter ændre arbejdsstruktur og opgavefordeling, og det lykkes i en grad, så 30 % flere ledige kommer i job. I det hele taget er det en fordel, at forfatteren bruger eksempler fra egen praksis, så man kan se teorierne i brug.

Et kapitel handler om kunsten at holde effektive møder. Det er på papiret ret enkelt: Gør det kort, fokuser på problemet/emnet, indled med facts: tid, økonomi, ansvar. I virkelighedens verden er møder ikke altid så effektive, og forfatteren opfordrer her mellemlederen til at tilbyde lederen sin assistance med at holde fokus, overholde tiden, holde de meget talende tilbage og interviewe de tavse.

Jeg vil gerne hjælpe dig med at få mest muligt ud af ledermøderne, hvad siger du til det?

Det kan nok fungere mange steder, men nogle af os kan måske komme i tanker om ledere, der ikke vil modtage den form for hjælp.

Det gammelkendte begreb ‘modstand mod forandringer’ såvel som begrebet motivation som den er beskrevet af Daniel H. Pink forventes også at indgå i mellemlederens repertoire, og der er forskellige spørgeguides, som man kan bruge til at agere i de mange relationer. En god bog at få læst, før kriserne opstår.

Mellemlederens dilemmaer

Dorte Cohr Lützen

197 sider

Gyldendal Business

Udgivet: 2020

Birte Strandby