En grafisk fortælling om Maria Magdalena, kvinden der fulgte Jesus. Angiveligt boede hun i byen Magdala – afledt af Migdal, som lå på vestbredden af Genesaret sø.

Maria er besat af syv dæmoner, og hendes egen familie og naboer tror ikke på, at hun kan blive rask. Kun hendes bror mener, at hun kan reddes og trækker hende med til byen, hver gang en ny hellig mand prædiker tro i Magdala. Prædikanterne afviser hende som regel. Selv Johannes Døberen vil ikke have noget med hende at gøre, og de to søskende er lige ved at give op. 

Men så er der alligevel en hellig mand der kan helbrede hende. Det er Jesus. De to søskende bliver i den grad overbevist af Jesus’ tro og hans mirakler, så de beslutter at følge ham.

Jesus følges af mange ud i ørkenen. Her brødføder han tusinder med fem brød og et par fisk. Kun romerne lader sig ikke overbevise af hans budskaber, og som bekendt henretter de Jesus til sidst. Maria er der, da han dør, og da han genopstår.

At gøre Det ny Testamente til en graphic novel giver god mening. Illustrationerne formår i den grad at formidle både budskaber, dramatik og Marias oplevelse af Jesus og gudstro.  Samtidigt får vi en kontekst der fungerer. Baggrunde og store perspektiver fortæller overbevisende om, hvordan verden så ud på Jesu tid. Marias dæmoner giver et billede af den rædsel, hun lever med og flygter fra.

Sproget er tilpasset en nutidig læserskare. Således er ‘De sagtmodige skal arve jorden’ blevet til ‘De som ikke taler så højt lige nu skal en dag arve jorden’. Lige den sætning er måske ikke så fiks, men teksten er behageligt forståelig, og formidler indholdet fra Det ny Testamente på en engagerende måde.

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid

Kristian Leth & Peter Snejbjerg

112 sider

Bibelselskabets Forlag

Udgivet: 14.03.2024

Birte Strandby