Journalisten Mads Kastrup debuterer som forfatter med denne både sarkastiske/bidske og humoristiske novellesamling, der er en blanding af forskellige fremstillingsformer: Korte og lange fortællinger, flere dialoger, hvor to stemmer meget kategorisk udtrykker deres forskellige syn på samme hændelse. Endelig ses enkelte breve. Mads Kastrup benytter i historierne skiftevis jeg- og tredjeperson fortæller.

Det er små dagligdags hændelser, læseren bliver præsenteret for: drengestreger af værste skuffe: At pisse på kørende tog og udføre hærværk mod postkasser nytårsaften. Den første synes jeg er ret tankevækkende: Tre drenge har aftalt at de skal ud at pisse på alle de tog, der kører forbi: Det gælder om at pisse på verden, inden den gør det på én.” Dette er kun et eksempel på et af de mange mundheld og metaforer, som forfatteren benytter sig af.

Tilbage til tog historien: De tre drenge går op på broen og der kommer en forfatterkommentar, hvori konkluderes, at det var i en af de sommerferier, der er så lange, at børnene risikerer at vende tilbage til skolen som helt nye personer.

Det var i barndommen.

I slutningen af novellen står et jeg igen oppe på broen. Han er blevet voksen. Han har lyst til at gentage hvad de gjorde for mange år siden, men tiderne har ændret sig. Nu er det blevet vinter, og det er en af de juleferier, der er så korte, at man ikke vender tilbage til sit job som en ny person.

Denne lille fortælling er godt komponeret. Vil vise en forskel på barnets og den voksnes verden. Som i denne novelle er mundheld og metaforer meget brugt, dog indimellem ses tillige en ganske god opfindsomhed med sproget, hvor forfatteren selv komponerer ord og vendinger f.eks. s. 17:

 støvlerne i sneen lød, som når man tygger knækbrød”.

Forfatteren eksperimenterer altså med sproget, tilsætter fortællingerne løjerlige indfald, og alle er forsynet med en pointe. Flere kan synes noget makabre. F.eks. Svinet, der foregår på et slagteri.

Dialogerne er tilsat en moderat samfundskritik. Det vigtigste element synes dog at være det humoristiske.

Fortællingerne er lette at læse, om end læseren skal være velbevandret i det danske sprog og dets nuancer, da metaforer o.l. kan være svære at opfange, hvis ikke man kender til de ofte forskellige betydninger.

Samlet fremtræder de 27 fortællinger med deres vekslen mellem flere fortællere og fremstillingsmåder med en skarp dynamik, der nok er værd at læse eller/og lytte til.

Forfatter: Mads Kastrup

256 sider

Forlag: Gyldendal

Udg.: 2010

Hella Sylvest