Anna Rebecca Kledal er forfatter og historiker samt ph.d. i køn og orientalisme fra Roskilde Universitet. I bogen ”Kunstmaleren og prinsessen” med undertitlen ”Elisabeth Jerichau Baumanns møde med prinsesse Nazili” belyser hun den polsk-danske kunstmaler Elisabeth Jerichau Baumann rejser til Konstantinopel og Kairo i årene 1869-75. Her kunne hun få ny inspiration og afsætte sin kunst til den købekraftige overklasse. Elisabeth Jerichau Baumann malede mennesker fra alle dele af samfundet. Hun besøgte desuden også flere haremmer, hvor hun mødte den unge tyrkisk-osmanniske prinsesse Nazili. 

Prinsesse Nazili var oldebarn til Ægyptens første khediv, Muhammed Ali. Hun spillede angiveligt en større rolle som forkæmper for kvinders rettigheder. Hun skrev b.la. om ligestilling i ægyptiske tidsskrifter. Prinsessen var gennem adskillige år vært for bemærkelsesværdige og betydningsfulde kultursaloner for mænd fra intelligentsiaen i sit hjem. Bogens forfatter peger på, at de to kvinders møde var interessant i forhold til tematikken om kvinders emancipation. Men de to kvinder debatterede fx også børns rettigheder og slaveriet. 

Bogen er bygget op som en akademisk fremstilling. Den går analytisk til værks. Læseren må forvente en slavisk fremstilling, i hvilken forfatteren b.la. redegør for kildemateriale, metode, definitioner, anden bistand og forsyner sin tekst med fyldestgørende noter. Bogen indledes med en introduktion om Orientalismen, Romantikken og Moderniteten. Det kan specielt i starten føles en kende tungt, men når man er forbi første del lettes læsningen. 

Anna Rebecca Kledal fortæller i afsnittet ”Kunstneren og prinsessen” om den polsk-danske kunstmaler Elisabeth Baumanns liv. Hun blev født i 1819 i Warszawa, og vidste tidligt at hun ville dyrke kunsten. Hun tog til en start til Berlin, men det var på Kunstakademiet i Düsseldorf at fundamentet for hendes fremtidige stilart blev lagt. Som kunstner dyrkede hun det politiske-historiske motiv, hvilket var atypisk for en kvinde. Kvinder havde typisk holdt sig til uskyldige blomstermotiver! Under et inspirationsophold i Italien mødte hun den danske skulptør Jens Adolf Jerichau (1816-1883), og de blev gift i 1846. Hun fik ni børn i løbet af 14 år, hvoraf to børn døde. Da ægtefællen led af psykisk sygdom, blev hun eneforsørger og levede af at portrættere eliten – både hjemme og i Orienten. Hun var inspireret af den franske orientalisme. 

Elisabeth Jerichau Baumann evnede at netværke med den aristokratiske verden. Hun fik på denne måde en anbefalingsvej fra den danske dronning Louise til Mustafa Fazil Pasha, hvorpå mødet med prinsesse Nazili blev arrangeret. 

Bogen beskriver hvordan, de to kvinder på hver deres måder lever et atypisk kvindeliv i datiden. Gennem forskellige kilder peger bogen på, hvorledes prinsessen faciliterede en vigtig debatkultur om køn, sex, ægteskab, børns rettigheder, slaver og meget mere i sin kultursalon. Kultursalonen bestod af en uhyre bred vifte af intelligentsiaen. Mange deltagere havde været i Europa på studieophold, og var til dels inspireret af den Franske revolution og frihedstankerne.  

”Kunstmaleren og prinsessen” skildrer to bemærkelsesværdige kvinder, der hver især måtte kæmpe hårdt og som begge blev opfattet som en provokatør i deres tid. Prinsessen var veluddannet og sprogkyndig. Hun havde været med sin første mand i Frankrig, da denne var ambassadør i landet. Nazili var b.la. revolutionær, fordi hun udtrykte sig politisk. Hendes første mand var 22 år ældre end hende, mens hendes anden mand var ti år yngre end hende selv. Malerinden Baumann måtte for sin del kæmpe som eneforsørger og siden med et forlist ægteskab. Baumann har skildret sine oplevelser i Orienten i rejseberetningen ”Brogede rejsebilleder” og i breve hjem, ligesom hun satte ord på sine oplevelser og indtryk i artikler til danske tidsskrifter. 

I bogen er der små passager fra forskelligt kildemateriale og forskelligt billedmateriale. Fremstillingen giver indblik i de to kvinders unikke forhold. Den tager læseren med tilbage til en tid, hvor kvinder både i Europa og i Osmannerriget fik større muligheder for at sætte aftryk og blande sig! Det er lig stof til eftertanke set i lyset af nutidens syn på begreber som modernitet, religion og ligestilling. Måske kan bogen kvalificere vores blik på Mellemøsten og den muslimske kultur. Vær opmærksom på at bogen kræver noget af sin læser, men den giver omvendt også megen viden tilbage efter endt læsning. 

VÆRD AT VIDE! 

Du kan lytte til bogens forfatter Anna Rebecca Kledal der fortæller om ”Kunstmaleren og prinsessen” i podcastserie ”Fagbøger, der giver genlyd”: https://unipress.dk/udgivelser/k/kunstmaleren-og-prinsessen/ 

Kunstmaleren og prinsessen

Elisabeth Jerichau Baumanns møde med prinsesse Nazili

Forfatter: Anna Rebecca Kledal

Forlag: Gads Forlag

188 sider. Hardback

Udgivelsesdato: D. 28. 5. 2021

Anmelder: Nønne Lønne Votborg