Korshærspræst Bjarne Lenau Henriksen har dedikeret sit arbejdsliv til samfundets udsatte og svage. I ”Kristendommens menneskelighed” beretter han om sit virke og sin tanker om den næstekærlighed, der har været den røde tråd i hans liv og gerning. Det er der kommet en uhyre tankevækkende, læseværdig og lærerig lille bog ud af.

Bogen her er en del af serien ”Kristendommen ifølge …”.  I serien har forlaget Eksistensen bedt en række kulturpersonligheder, kunstnere og kendinge om at fortælle om deres forhold til troen. Alle bøger i serien er på omkring 100 sider.

Denne lille letlæste fagbog består af ti kapitler, hvori korshærspræst Bjarne Lenau Henriksen sætter ord på næstekærlighedsbegrebet, diakoni, troen og udvalgte begreber, der knytter sig hertil.

Bjarne Lenau Henriksen beretter med stort engagement og indlevelse om sit møde med samfundets udsatte. Gennem flere årtier har han arbejdet som chef for Kirkens Korshær og som korshærspræst. De seneste år har han fungeret som ulønnet hjælpepræst i Horserød Fængsel. Han fortæller om sit møde med troen og sin præstegerning, hvor det næstekærlige og medmenneskelige møde har været essentielt.

I bogen deler Bjarne Lenau Henriksen sine tanker om alt fra den nødvendige gensidige tillid i mødet med samfundets svageste, det at tilbyde håb, at diskutere næstebegrebet og hvad godhed virkelig er. Han understreger vigtigheden af, at møde et andet menneske som noget særligt og med en umistelig kostbarhed. At forstå Guds kærlighed kan være en svær størrelse for de fleste, men særligt når man befinder sig på samfundets bund. Bogens forfatter har b.la. benyttet samtale og lyrikcafe til at illustrere dét med, overfor de mennesker som han har taget hånd om.

Det er dybt bevægende at læse om Bjarne Lenau Henriksens virke i Horserød Fængsel, hvor han fx fortæller om samtaler i cellerne, hvor der fx er blevet talt om det dobbelte kærlighedsbudskab. For hvad ligger der i at ”Du skal elske din næste som dig selv” og hvordan elsker man sig selv, når man har svigtet og syndet?

I kapitlet ”Giv mig den tro, der ikke søgte læ” beretter Bjarne Lenau Henriksen om sin egen tro. Han kommer ikke fra et kristent hjem, men blev fascineret ved mødet med kristendomsformidling i skolen. Bjarne Lenau Henriksens tro er ikke en klassisk bogstavtro kristendom. Det er derimod en tro, der ”læser Bibelen med troens forstand, så den kan gå ind i nutidens virkelighed og påvirke samtiden med det glædelige budskab”. Videre hedder det at:

”Min tro hører evangeliet som noget livsbekræftende, befriende og frisættende, hele tiden i bevægelse, hele tiden i samtale med den verden der omgiver mig”. Der er ingen tvivl om, at bogens forfatter lever aktivt med sin tro hver dag og har de kristne værdier i fokus. Han understreger da også, at troen i hans optik ikke er en fritidsfornøjelse, han kan tilvælge. Det er derimod en gave og opgave, han må og skal tage på sig.

Og netop Bjarne Lenau Henriksens måde at tage kristendommens værdier og leveregler på sig er forbilledlig. De fleste af os vil bifalde det og ønske at gøre det samme, men de færreste af os formår at gøre det i praksis. Derfor er det da også interessant at dykke dybere ned i hvorfor, Bjarne Lenau Henriksen formår at leve kristendommen aktivt ud. Han henviser b.la. til bibelcitater, filosoffer, litteratur og stiller vigtige etiske spørgsmål for at eksemplificere sine tanker og bevæggrunde.

I sidste del af bogen diskuterer han, hvorvidt kirken må tage stilling og være politisk. Han fortæller om Dom Hélder Camara, der blev inspiration til den latinamerikanske befrielsesteologi. Bjarne Lenau Henriksen henviser til Luther og konkluderer, at ”Kristendommen skal altså ikke forholde sig passivt til samfundsmæssige uretfærdigheder”. Han ser sig selv som fortaler for en samfundskritisk teologi.

Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog. Forfatterens refleksioner om næstekærlighed, diakoni og tro er pædagogisk formidlet. Bjarne Lenau Henriksen er på ingen måde bedrevidende eller frelst. Han er blot oprigtigt engageret og båret af en tro på næstekærlighedsbudskabet. Samtidig gennemsyres hans virke af en kristelig etik, der er eksemplarisk. På trods af bogens beskedne omfang, får læseren en hel del at reflektere over. Bogen kan anbefales uanset om man betragter sig selv som kristen eller humanist.

Kristendommens menneskelighed

Kristendommen ifølge …

Forfatter: Bjarne Lenau Henriksen

Forlag: Eksistensen

112 sider. Hæftet

Udgivelsesdato: 21. 8. 2020

Anmelder: Nønne Lønne Votborg