Ufrivillig arbejdsløshed er spild af menneskelige ressourcer.

Coronaen har kostet os mange penge. Så nu har vi vel ikke råd til at gå i krig med den grønne omstilling?

Hertil er svaret: Naturligvis har vi det! Jesper Jespersen, professor emeritus i samfundsøkonomi og Ph. D. i internation økonomi beskriver i en række essays, hvordan vi skal forstå økonomien, og hvordan vi skal finansiere den omstilling, der er så nødvendig for efterkommerne. Oven i købet får Jesper Jespersen det til at lyde relativt enkelt, hvis vi ellers er klar til at lave om på de gamle og angiveligt forældede, økonomiske modeller, vi har anvendt, siden Reagan, Thatcher og Anders Fogh havde noget at skulle have sagt.

Jesper Jespersens tankegang er i konflikt med den sædvanlige husholdningstankegang, der siger, at vi ikke skal låne, fordi gælden så flytter ind i børneværelset. En af Jespersens pointer er, at hvis pengene bruges på grøn omstilling, så har ungerne jo fået noget for pengene. Desuden kan indførelse af en CO2-afgift være med til at betale for den grønne omstilling.

Jespersen indleder med at sammenligne vores økonomiske kurs med Titanic: den største sagkundskab og de neoklassiske klimamodeller forsikrer os om, at kursen er rigtig, og at vi kan føle os trygge. I den foreliggende udgave vil væksten ganske vist føre til en temperaturstigning på fire grader, og det er ikke så godt.

Forfatteren forklarer i flere omgange, hvorfor en lavere understøttelse ikke fører til øget beskæftigelse. Jobbene popper ikke bare op, fordi vi har brug for dem. Job kan skabes eksempelvis i forbindelse med massive investeringer i grøn omstilling. Det kræver en ændring af Budgetloven, der foreskriver at der ikke må være et strukturelt underskud på mere end 0,5 % af BNP på den offentlige sektor. Ydermere må et overskud ikke overføres til næste år, så Budgetloven er en sand spændetrøje for en ekspansiv finanspolitik

Jespersen foreslår en suspendering af Budgetloven og en økonomisk politik, der fokuserer på reduktion af ledighed og fremrykning af grønne investeringer og argumenterer glimrende for netop den fremgangsmåde – med udgangspunkt i Keynes, der forener de to: 1) at være liberal og 2) tilhænger af statens styring.

Her er også konkrete forslag til progressiv flyafgift og registreringsafgifter for benzinbiler, mens denne indledningsvist skal være lidt lavere for elbiler, men ende med at være høj, for som forfatteren skriver: mobilitet er godt; men ikke samfundsøkonomisk gratis.

Her er økonomiske modeller der kan fungere med behørig inddragelse af den grønne omstilling og hensyntagen til de kommende generationer. Igen en bog af den type, man håber, vores politikere ville læse.

Kriseøkonomi og klimagæld

Hvor kommer pengene fra?

Jesper Jespersen

166 sider

Jensen & Dalgaard

Udgivet: 10.06.2021

Birte Strandby