Med udgangspunkt i en række personaer, ledere på forskellige ledelseniveauer, alle med et vist personaleansvar, ser Ledelseshverdage nærmere på lederens mange dilemmaer, både i dagligdagen, og når der er optræk til omstrukturering. Hver persona er  jeg-fortæller i en bestemt lederposition.

En leder defineres i bogen som 1) en position i en organisatorisk struktur, 2) en personlig praksis – noget, bestemte mennesker gør med større eller mindre held, og 3) en organisatorisk funktion = organisatoriske samspilsformer og -mønstre, der tjener et ledelsesformål. 

Lederen kan stort set bestemme: hvad der skal laves, arbejdets kvalitet, hvor arbejdet skal laves, hvilke hjælpemidler, der skal anvendes, hvilke metoder, der skal bruges, hvor hurtigt der skal arbejdes, og hvem der skal udføre arbejdet.

I gamle dage var der tre ledertyper, den autoritære, laissez faire lederen og den demokratiske leder. I Ledelseshverdage opereres der med Daniel Golemans seks ledelsesstilarter: Den kommanderende ledelsesstil, Den visionære – ”vi skal denne vej”, Den affilierende (omsorg for medarbejderen er øverst på listen), den demokratiske, den temposættende og den coachende ledelse.

Desuden er der en kort diskussion af problemerne med at uddelegere ledelse, og lidt om ledelsespersonligheder. Formålet med Ledelseshverdage er at hjælpe ledere på alle niveauer med at gøre det lettere at reagere på forskellige situationer.

Det kræver erfaring, og en vis portion mod, at anvende teorier fleksibelt – samt at vurdere, hvornår det er en fordel, og hvornår det er en ulempe, at gå imod klassiske teorier og/eller populære strømninger.

Der er syv personaer, og den første historie – Grethe lagde en plan, men så skete der noget helt andethandler om Grethe, erfaren personaleleder i det private og nu ny i rollen som leder af ledere.

Grethe har flest overvejelser, når det kommer til direkte personaleledelse. Hun formulerer sommetider selv ekstreme muligheder for at få medarbejderne til at levere ærlige svar. Det gammelkendte ‘modstand mod forandringer’ er et væsentligt emne i Grethes arbejde, og hun vil gerne involvere medarbejderne og have dem til at tage ansvar, både for de enkelte opgaver men også for den ramme de udføres i. Grethe er ikke vild med kontrol, og prøver at reducere instruksledelsen til det strengt nødvendige.

Desuden gennemgås ledelse hos virksomhedsejeren, lederen af de fagprofessionelle, ledelsesteamet og andre.

Ideen med forskellige ledertypers problemer, og ikke mindst hvordan de overvinder dem, er udmærket, og der er gjort en indsats for at vise det rette billede af en organisation med alle dennes tydelige og mindre tydelige kulturer og vaner.

Introduktion og guide til bogserien LEDELSESHVERDAGE 

Signe Groth-Brodersen & Søren Willert 

112 sider

Content Publishing ApS 

Udgivet: 2022

Birte Strandby