Aisha er muslim, hendes forældre er pakistanere, og familien bor i Danmark. Hun går i gymnasiet og har tre gode veninder, den ene er muslim, den anden Jehovas Vidner og den tredje mistroisk ateist med særlig forkærlighed for druk og fester. Aishas bror går også på gymnasiet og har danske venner, pokeraftener og øldrikning på programmet. Alt er normalt i forhold til danske standarder.

Alting ændres, da Aisha mødes kortvarigt med en af brorens klassekammerater, Andreas. De to unge er ikke i tvivl om, at de er forelskede, men Aisha er forlovet med en anden, og de afslutter forholdet, før det er begyndt. Uheldigvis erfarer Aishas familie, at hun har mødtes med Andreas, og før hun når at opdage, hvad der sker, er hun på et fly på vej til Pakistan angiveligt for at passe sin fætters tre små børn.

I Pakistan bliver hun gift, til trods for at hun endnu ikke er fyldt 17 år. Fra at have været dansk teenager bliver hun først reservemor og siden selv mor. Hendes helbred er vaklende og livslysten for nedadgående, men i forbindelse med fødslen sendes hun til Danmark. I en periode går det fremad, og veninderne er der stadigvæk. Men det synes umuligt at kombinere Aishas to verdener, og der venter endnu en ulykke.

Romanen rejser spørgsmål om tro og kultur. En af de bedre scener er fra klasseværelset, da muslimer og Jehovas Vidner skal fortælle om deres tro, og nogle af romanens sidste kapitler er meget gribende.

Sproget er lidt ensartet, drengene bruger mere jargon end pigerne, men ellers er der ikke de store nuancer. Personerne er stereotype og forudsigelige, og der er ikke noget, der antyder solidt kendskab til muslimer, men der er fint tempo i udvikling og handling.

I den almægtiges navn

Wendy Smits

299 sider

Byens Forlag

Udgivet: 2018

Birte Strandby