Det er medmenneskeligheden, solidariteten og tolerancen, der definerer danskheden for mig. Men den er slet ikke så tydelig længere.

115 kapitler koncentreret vrede over, hvad vi er blevet til i det lille, lykkelige land: Højrepopulister der går så vidt som til at overtræde menneskerettighederne og endda nægter at modtage 500 kvoteflygtninge, samtidigt med at vi behandler folk umenneskeligt i flygtningelejrene.

Vi ved det godt. Vores medmenneskelighed er skrumpet, og vi holder os ikke tilbage for hverken at føre krig eller at afvise de hårdt trængte mennesker krigen sender på flugt. Hvordan er vi kommet så langt ud?

Carsten Jensen sammenligner danskernes umenneskeliggørelse med nazisternes og desværre ikke ubegrundet. Der er ikke meget hygge over den behandling, vi giver flygtninge. Også tidens sprogbrug kritiseres med udgangspunkt i Flemming Roses overbevisning om, at ord er det modsatte af vold. Det tilbageviser Jensen med henvisning til det sprog man bruger indenfor militæret, når man vil træne soldater til at dræbe, hvad langt de fleste basalt ikke bryder sig om. Sprog er dødeligt, og retorik kan være giftigt. Modgiften er ikke censur, men at overdøve hadtalere.

Jensen spørger her, hvad der ville ske, hvis man som en Rasmus Paludan stillede med megafonen  i Gentofte eller Rungsted og truede med at afbrænde Grundloven. Ifølge Jensen ville det ikke være en virkelig seriøs trussel at afbrænde Bibelen, da den jo ikke gør noget for ejendomsretten.

Også Sjælsmark og Lindholm kommer under Jensens skarpe pen, og det er alt i alt et særdeles uskønt og trist troværdigt billede, Jensen holder op foran danskerne. Vi har et par ting, vi bør rette op på, hvis vi igen skal kunne markedsføre os på solidaritet og tolerance, og vi kan jo passende begynde med de 500 kvoteflygtninge.

Den fremstrakte hånd er den eneste meningsfulde gestus, der er tilbage på en skrumpende, overfyldt og truet klode.

Hovedspringere

Om mennesker på flugt og kunsten at modstå tyngdekraftens fristelse

Carsten Jensen

163 sider

Politikens Forlag

Udgivet: 2019

Birte Strandby