Hvor går man hen, når man befinder sig i kaos? Amalie Langballe opsøger ni præster for at høre deres bud på sårbarhed, afmagt, arbejdsglæde, biodiversitetskrise, hadretorik, coronakrise, kærlighedssorger og vejret.

På intet tidspunkt får hun klare, entydige svar, men hvert interview tilbyder nye synsvinkler, andre måder at anskue tilværelsen på, og det er faktisk udmærket.

Jesper Fodgaard der er sognepræst i Aalborg tager fat i hadretorik og sætter vores færden på Facebook i relation til Aristoteles. Vi kan appellere til hinanden med etos, logos og patos. Patos er appellen til følelserne, logos taler til fornuften, men etos, der går på troværdigheden, er intetsteds at finde på nettet. Vores ellers så berømte danske tillid slår ikke igennem på Facebook. Det er også Jesper Fodgaard der nævner, at man ikke behøver at hade eller frygte mennesker, der ikke deler ens egne holdninger, at vi er dårlige til at rumme hinanden og vores uoverensstemmelser.

Hvert interview indeholder beskrivelsen af samtalens miljø og forfatterens egen indgangsvinkel til emnerne. Det bidrager til læserens oplevelser, som for eksempel når Amalie Langballe beskriver sig selv som en del af prekariatet, der omfatter to grupper: chaufføren i nemlig.com og den kreative, der går fra projekt til projekt. Hvis man har ambitioner om god økonomi, fast ejendom og hund, så er prekariatet en dårlig vej. Til gengæld kan man måske gøre det, man elsker, mens man lever med muligheden for at blive reddet på stregen af chancen for at vinde en pris, modtage et legat, få tilbudt et projekt. Overraskende når forfatteren her frem til, at hun ikke selv elsker sit arbejde.

Med Agnes Haugaard, ø-præst på Ærø, diskuteres naturen og biodiversitetskrisen. Haugaard siger, at ifølge Biblen skal mennesket forvalte skaberværket. Det gør vi så ikke så godt for tiden. Haugaard nævner også Frans af Assisi som mønstereksemplet på simple living. Det er bemærkelsesværdigt, at der indenfor de seneste år er udgivet to bøger om netop Frans af Assisi, måske fordi han realiserede det, som vi andre bør stræbe efter, hvis vi virkeligt vil passe bedre på kloden.

De to naturelskere, præsten og journalisten, er enige om, at naturen er hellig og helende, men finder det tydeligvis ikke kontraproduktivt at køre ud i naturen i bil. Bilismen kræver om noget sin del af naturen.

Her er mange spændende vinkler på livet og samfundet. Vi får ikke løsningerne, men måske lidt ekstra til egen værktøjskasse.

Forsøg udi håb

Hvad præster ved om kaos

Amalie Langballe

Interviewede: Vibeke Bidstrup, Agnes Haugaard, Søren Bruun, Henriette Bacher Lind, Jesper Fodgaard, Martin Ishøy, Karsten Møller Hansen, Kirsten Jørgensen, Hanne Houkjær

170 sider

People’s Press

Udgivet: 2021

Birte Strandby