At New Public Management ikke var det forventede succesværktøj, er efterhånden klart. Angiveligt har det skadet mere end det har gavnet, og det er på tide at finde erstatninger.

Her kommer Simon Sinek ind i billedet. Det er hans holdning, at tilfredsstillelse i arbejdslivet er en ret, ikke et privilegium, og hans fremgangsmåder vægter meningsfuldhed og tillid.

Ifølge Sinek har vi alle retten til:

… at vågne med lyst til at gå på arbejde, at føle os trygge, at vende hjem med en følelse af, at vi har bidraget til noget, der er større end os selv.

Har vi det ikke sådan, så er der noget galt, og så skal vi ud og finde vores ‘hvorfor’, vores grunde til at gøre som vi gør.

Det er en længere proces, men egentligt logisk. Først skal vi finde en facilitator, en bekendt eller en kollega, ikke et familiemedlem eller en nær ven. Til vedkommende skal man fortælle sine historier, dem der har ændret tilværelsen, fået en til at føle noget. Der er en omhyggelig guide til hvordan, facilitator og personen der søger sine ‘hvorfor’er’ kan kvalificere processen.

Det er hensigten, at man skal fortælle sin facilitator for eksempel fem – syv historier der har påvirket ens tilværelse radikalt. Facilitatorens opgave er herefter at stille spørgsmål til historierne og dernæst at finde et mønster. Ud fra dette mønster kan man skabe sit ‘hvorfor’. Processen kan overføres til enhver organisation eller stamme, og også her er der en omhyggelig guide til, hvordan man fastsætter deltagerantal, finder det rigtige lokale og gennemfører den bedste proces.

Udover at den enkelte finder meningen med jobbet, så giver den tilfredse og engagerede medarbejder pænere tal på bundlinjen, så der er al mulig grund til at gå på jagt efter sit eller organisationens ‘hvorfor’.

Når det så er sagt, så er der flere elementer der også kan findes i organisationsteoriens bøger om virksomhedskultur, og taktikken med at gentage det samme spørgsmål er heller ikke ganske ny.

‘Find dit hvorfor’ indeholder ligeledes en ‘venne-øvelse’ der måske nok virker opklarende på ens ‘hvorfor’, men også understreger, at selvcentreringen på sine steder er usmagelig massiv i betydningen:

Nok om mig. Hvad synes du om mig?

Ligesom der i nogle eksempler gribes lidt for meget i posen for overgemte klicheer, som når ordet optimisme skal omdannes til handling:

Se glasset som halvfyldt

Se fremad, ikke bagud

Herudover skal man ikke fornægte, at Sinek er yderst anvendelig på organisationsplan.

Simon Sinek, David Mead og Peter Docker

Find dit hvorfor

Forord af Jonathan Løw

Oversat af Søren Søgaard

188 sider

Dafolo

Udgivet: Juni 2018

Birte Strandby