Holger Henriksen er skolepsykolog. Forskellige børn med diverse vanskeligheder har hans særlige bevågenhed, og han gør en indsats for komme i god kontakt med børnenes forældre. Samtidigt har han en stemme inde i hovedet, der med jævne mellemrum dukker op og moraliserer – og så har han levet flere tidligere liv. Blandt andet har han været en same, og han har i slutningen af syttenhundredetallet være en polsk dreng. En dreng med en syg far og en karriere som messedreng hos en katolsk, homoseksuel præst.

Stemmen dukker op med ujævne mellemrum, og på et tidspunkt opdager Holger, at hans chef i sit tidligere liv har været den katolske præst, der forbrød sig mod ham og flere af hans jævnaldrende.

Vi følger Holger Henriksens nutidige liv, hans samtaler med børn, forældre, lærere, og de lange beslutningsprocesser, der har til formål at forbedre børnenes vilkår. Den ene dreng, der er i behandling, er tilbøjelig til at få raserianfald, og hans forældre ønsker, at han skal fritages for gruppearbejde.

Holger Henriksen er ikke meget overbevisende som psykolog. Han lægger ikke mærke til børnene, overser den selvsikre teenagers ny frisure, selvom også det er et manifest, ligesom han om en pige konkluderer, at hun måtte have oplevet mange svigt.

Dialogerne er tunge og har også det sigte, at læseren skal oplyses, som når ægtefællen siger til Holger: Du er jo uddannet og trænet i forskellige former for kommunikation.

Der er mange navne at holde styr på, handlingen er indviklet, og de tidligere liv ikke særligt interessante. Til gengæld er der et mord i romanens slutning.

Et liv som Holger Henriksen

Kaj Therkelsen

248 sider
mellemgaard
Udgivet: 30.30.2013

Birte Strandby