Forfatteren til Resultatorienterede medarbejderundersøgelser (2010) giver her et bud på ledelse af en systemisk organisation, der er det fornuftige videre skridt i det fortsatte opgør med gammeldags ledelse, der prototypisk ligner radiofabrikken Bella.

Problemet med den autoritære ledelse er ofte, at virksomheder designer deres systemer til at udøve kontrol, samtidigt med at de skriger på kreativitet og innovation, mens de giver mindre og mindre plads til denne. For at skabe rum og fleksibilitet – og efter udviklingen af anvendt anerkendende (pædagogik?), medarbejderteams og generel medarbejderinvolvering – kan virksomhedens ledelse med fordel tages op til revision.

Jacob Storchs i praksis afprøvede idé er, at ledelsen holdningsmæssigt tilstræber en uærbødig tilgang til egne ideer – det uperfekte lederskab – og antager en naturlig eksperimentel indstilling ved at udvikle en øget responsivitet over for de stemmer, der opfordrer til anderledes og nye historier.

Strategien erstattes af fortløbende strategidannende samtaler. Det kræver involvering af medarbejderne, idet evnen til at handle kollektivt i relation til for eksempel en strategi afhænger af graden af kropsliggjort viden og internaliseret sprogudøvelse. Hermed får også den tavse vidensdimension, det vil sige subjektive indsigter, intuitioner og fornemmelser, en betydning for virksomhedens ageren.

Forfatteren understreger, at det i den sammenhæng også er essentielt at genbeskrive, at nytænke sproget – omdøbe recession til re-session eksempelvis. Formålet hermed er at genskabe sin/virksomhedens identitet, viden – hvem vi kan blive og i hvilken verden, denne tilblivelse finder sted. Innovative åbninger er ikke noget man kan skabe, men man kan lære at skabe de omstændigheder, hvor de dukker op. Herunder er det vigtigt at erkende, at den enes forandring kan være en betingelse for den andens forandring.

En begavet bog. Det ville have lettet tilegnelsen med flere praktiske eksempler i stedet for udtalelser fra klienter, der i stort omfang benytter sig af ukonkrete hurraord: Gevinst, fremskridt, tillid, inspiration.

Jacob Storch

Oversat af Tom Bøgeskov

Forord af John Shotter

160 sider

Forlaget Mindspace

Udgivet: 21.12.2012

Fås også som ebog