Per Stig Møllers selvbiografi har de fleste af selvbiografiens små skønhedsfejl: Mange detaljer og hyppig brug af pronominet ‘jeg’. Det kan man heldigvis godt tilgive, for der er også nogle fine tidsbilleder og et gensyn med forfatterens forældre: Lis og Poul Møller, respektable politikere fra dengang Det konservative Folkeparti blev taget alvorligt. Poul Møller prægede udviklingen i politik gennem mange år, og Lis Møller var ikke mindst kendt for sit arbejde i Danmarks Radio, sin sociale indsats og sin bog Mennesker på skærmen.

Hvor den politiske interesse og overbevisning kommer fra, behøver man ikke at spekulere længe over, men er det bekymrende, når Per Stig Møller selv skriver, at hans lære om kommunisternes praksis kommer fra romanerne Kammerat Napoleon og 1984?

Studenterårene handler meget om planlægning af arrangementer i studenterforeningen med blandt andre astronauten Gagarin, og man kan jo kun misunde de mennesker, har mødt både Niels Bohr, Carl Th. Dreyer og Poul Reumert.

Per Stig Møller fortæller om sin karriere der i det meste af denne bog forløber udenfor Folketinget, i en kortere periode som professor på Sorbonne og siden som programchef på Danmarks Radio i en periode, hvor kulturelle indslag var både efterspurgte og en del af public service, hvad man nok kan savne lidt i dag. Det gav sig udslag i indslag og debatter med Inger Christensen, Henrik Stangerup, Klaus Rifbjerg, Ole Thyssen, Thorkild Bjørnvig og mange andre. Per Stig Møller var også en initiativtager til, at William Heinesen blev indstillet til nobelprisen i litteratur, hvad Heinesen selv i øvrigt bad sig frabedt.

Særlig omtale får Oprør fra midten, politisk debatbog fra 1978 af Niels I. Meyer, K. Helveg Petersen og Villy Sørensen., der sælger i mere end uhørte 100.000 eksemplarer og udløser både debatter og flere andre bøger. Kriserne i de intellektuelle lag vendes, og især forholdene til Klaus Rifbjerg og til Ebbe Reich – konsekvent omtalt uden ‘Kløvedal’ – er blandet. Om Reich skriver Møller: En god forfatter og et dårligt politisk hoved.

Derimod er beundringen for Schlüter grundlæggende, og Schlüter citeres for sin udtalelse om den konservative position: at afvise ‘både den tøjlesløse liberalismes rovdrift på øjeblikkelige samfundsgoder og socialismens revolutionære brud med bestående værdier.’

Bemærkelsesværdige historiske milepæle, politiske højdepunkter og anekdoter, og en fortælling om et liv med både glæder og store tab.

Per Stig Møller

Dage og kampe

Erindringer

240 sider

Gyldendal

Udgivet: August 2016

Birte Strandby