Hvis du vil hjælpe nogen, så ti stille og hør efter.

Birgit Valla er psykolog og leverer her en kritik af dagens behandling af psykiske lidelser. Som hun skriver, så har meget af det der sker i terapilokalet en del til fælles med sund fornuft. Men sund fornuft er ikke i høj kurs for tiden, og terapeuten anbefales kun i beskedent omfang at lytte til, hvad patienten har at sige.

Resultaterne fra den norske psykiatri er umiddelbart ikke så dårlige; med en effektivitetsscore (NNT-score = Numbers Needed to Treat) på 0,8 ligger psykiatrien pænt. For influenzavaccinen er scoren 12, for luseshampoo er den 2. Den gode score på 0,8 tager dog ikke højde for de klienter, der afslutter før forløbet er tilendebragt, og tallet er ikke ganske retvisende.

Valla vil gerne frem til at kunne præsentere en effekt på samfundsniveau: Har terapeuten påvirket folkesundheden i nærområdet, hvor mange unge dropper ud af ungdomsuddannelserne, hvor mange mennesker modtager offentlige ydelser, hvor stort er antallet af selvmord?

Det har været  praksis at anvende bestemte, gennemprøvede behandlingsmetoder af mere eller mindre historiske årsager, også selvom udbyttet måske har været negativt eller begrænset. Terapi skal grundlæggende omfatte tre ting: Et mål for hvad man ønsker at opnå med terapien, en metode det vil sige, hvordan man skal nå målet, og et relationelt bånd mellem terapeut og klient. Det er Vallas holdning, at enhver metode der er etisk forsvarlig og meningsfuldt begrundet bør kunne anvendes, hvis blot den virker.

Essensen er, at klientens tilbagemeldinger er rettesnoren for terapiens effekt, og i større skala handler det om, at også kultur er vigtig. Det opfangede et hold amerikanske terapeuter, da de velvilligt stillede deres kompetencer til rådighed for mennesker med PTSD i Sri Lanka efter tsunamien i 2004. Det viste sig, at kendskab til kulturen, til trosretningerne, til sorg- og begravelsesritualerne og til historien havde større vægt end den amerikanske, standardiserede fortolkning af PTSD.

LEGOs revitalisering i 2004 bruges som yderligere metafor på, hvordan det at lytte til kunderne kan genskabe en virksomheds DNA. I den forbindelse fremhæver Valla også effekten af godt lederskab og understreger behovet for nytænkning af psykiatri og terapi.

Valla har interviewet eksperter på området, og der er bred enighed om behovet for at lytte til klienten. Bogen er let læst, der er mange eksempler fra forfatterens eget praksis og rigelige mængder hyggesnak.

Bedre end best practice

Hvordan behandlingen af psykiske lidelser kan blive bedre

Birgit Valla

Oversat af Ole Lindegård Henriksen

304 sider

Udgivet: 14.01.2020

Mindspace