I forordet forklarer digteren, hvad anglicismo betyder: skulle være italiensk og har naturligvis noget med den angelsaksiske påvirkning af hele verdens sprog i dag. Det begyndte efter 2. Verdenskrig og har taget til efter nettets udbredelse i 1990erne. Digteren forklarer, at man kan føle sig fremmed i den verden, man er en del af – og netop denne fremmedgørelse spiller meget ind i hans digtning, der kan ses som en rejse ind i denne fremmede verden og hans forsøg på at erkende livets gang.

Samlingen er bygget om med en næsten ens begyndelse og slutning: først en undfangelse, hvor jeg’et og digtet bliver til og det sidste digt hedder. At blive til, hvor han bryder ud af sin faste tilværelse og drager ud i verden.

Undervejs ses hans tilfældige møder med piger, en hyldest? til moren og døde helte.

                      En moders kærlighed

Du holder mig i dine arme/med kærlighed i dit sind/kysser mig godnat/for at modne dit spejlbillede/Du skaber mig et rige/skænket af dit bryst/siger at jeg er din prins/ham du aldrig mødte/Du slår hånden af mig/for at sætte dig selv fri/lader mig mærke melankoliens svære aen/i min tørst på livet/som en orkide i din vindueskarm/og alt hvad du giver mig/er et modstykke af dit værste mareridt/For jeg er dit kunstværk/der skaber sig selv.

Som det ses af ovennævnte digt spores en minutiøs læsning af Gustaf Munch Petersen og ligesom hos denne ses en dyb længsel efter Det underste land, hvor alle kan vandre og forsøge at skabe et bedre liv.

Digtene er fyldt med gentagelser, der gør digtene meget rytmiske og klangfulde.

Samlingen er forsynet af provokerende tegninger af Signe Immerkjær. Dette er med til at understrege den noget surrealistiske tone, som findes i digtene.

En absolut pæn digtsamling, som fortjener at blive læst. Egner sig fint til oplæsning.

Juhl Svendsen, Michael

Digte

88 sider

mellemgaard, 2012