Om de tre kulturfag, historie, kristendomskundskab og samfundsfag, der har mindst en fælles dagsorden: at forberede eleven til et samfund med frihed og folkestyre.

Skønt de tre fag er så forskellige, har de alle en tilgang til arbejdet med mennesket i samspillet mellem kultur, religion, samfund og historie, og dermed til den enkeltes identitet.

Fagene gennemgås hver for sig med vægt på formål, kompetencemål, arbejdsformer og metoder samt læremidler og evaluering. Det giver et godt overblik over fagenes muligheder og udfordringer, og det blotlægger også områder, hvor tilgangen tydeligvis er forskellig. Eksempelvis er kildekritik væsentligt i historiefaget – underholdende eksemplificeret med henvisning til hjemmesiden viking.virkelighed.dk, der understreger, at vikingernes fjender er havfruer, nisser og romere. Det viser sig, hjemmesiden er produceret af drenge fra 8. klasse.

I forbindelse med kildekritik lægges vægt på forståelse for kildens samtid, og med en forståelse for kildens baggrund og perspektivering markeres også, hvorfor historiefaget ikke er ikke et fag om gamle dage, men en mulighed for bibringe eleverne en væsentlig perspektivering.

Kristendomskundskab har det særlige vilkår, at både lærere og elever kan fritages for faget, der rummer både livsfilosofi og etik, og viser hen til hvordan kristendommen kommer til udtryk i historisk og nutidig sammenhæng. Der undervises også om andre religioner og livsopfattelser, og læreren bør være opmærksom på, at den lutherske tradition får særlig opmærksomhed.

Samfundsfag er det fag der gør mest ud af den demokratiske dannelse og af historiske og nutidige dannelsesidealer som for eksempel: selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Det er også her vi finder økonomi, politik og sociologi som kompetencemål og som forløber for vidensfag på universitetet. Der er mange gode muligheder for diskussioner med de 14 – 16-årige, der er ved at udvikle egne holdninger, og skribenten, Anders Stig Christensen, nævner, at man her må stole på sin situationsfornemmelse, ligesom man kan komme ud i overvejelser om, hvordan man udvikler klassen til et trygt sted for en alsidig debat og en god tone. Det er ikke altid, fjernsynets tilbud er eksemplariske.

Kulturfagenes didaktik rummer gode forslag til metoder, litteratur og anvendelige indgangsvinkler, og som altid forholder Dafolos bøger sig strengt til Fælles Mål.

Kulturfagenes didaktik – Historie, kristendomskundskab og samfundsfag

Anders Stig Christensen, Lars Allan Haakonsen, Hans Krab Koed og Annika Hvithamar

Kulturfagenes didaktik

Historie, Kristendomskundskab og samfundsfag

Undervisning og Læring – Didaktik

112 sider

Dafolo

Udgivet: 2017

Birte Strandby