Kampen for Kirkens frihed, kampen for, at Jesu rige ikke kan være identisk med nogen politisk struktur, må føres til alle tider. For prisen for sammensmeltningen af tro og politisk magt består i sidste ende i, at troen træder i magtens tjeneste og må indordne sig under dens målestok.

Pave Benedikt XVI’s udgivelse af første bind af et planlagt to-bindsværk om Jesus. Årsagen til udgivelsen er, at opfattelsen af Jesus-figuren siden 1950’erne er blevet delt i to: Den historiske Jesus og Troens Jesus. For den bibelske tro er det vigtigt at finde forbindelsen til virkelige historiske hændelser, og det er hensigten med bogen at fortælle historien om Jesus som Guds søn, den sande Jesus som han fremgår af evangelierne.

Bogen omfatter Jesu dåb, fristelsen i ørkenen, evangeliet om Guds rige, bjergprædikenen, fadervor, lignelser, disciplene, de johannæiske billeder, Peters bekendelse og Jesu udsagn om sig selv.

Bogen virker velunderbygget og røber et grundigt kendskab til den bibelske baggrund og samtidens tænkning. Der er mange henvisninger, og det er ikke let tilgængeligt stof, men med jævne mellemrum skabes der forbindelse både til Det Gamle Testamente og til nutiden. At paven også har syn for den sekulere verden ses blandt andet i kapitel 4. om Bjergprædikenen:De (store skikkelser, som praktiserer det ekstreme afkald) kan ruske os vågne, så vi alene forstår ejendom som tjeneste, og således at vi kan stille en kultur, der er præget af indre frihed, op over for den kultur, som bygger på havesyge. På den måde skaber vi også forudsætningerne for social retfærdighed.

For en mere verdslig læser er det interessant at erfare, hvordan folket på Pontius Pilatus” opfordring valgte mellem Barabbas og Jesus. Navnet Barabbas betyder frihedskæmper, og navnet Bar-Abbas betyder Faderens søn. I datiden stod valget altså mellem to frihedskæmpere, den enes kampe blot mere almengyldige end den andens, og derfor var valget ikke så svært.

Vil man læse om den historiske Jesus, kan henvises til E. P. Sanders: The Historical Figure of Jesus fra 1993.

Forfatter: Joseph Ratzinger – Pave Benedikt XVI

Oversat af Jakob Egeris Thorsen

400 sider.

Forlag: Gyldendal