Udgivelsen af Jammers Minde som grafisk roman er måske det, der skal få nutiden til at huske, at Leonora Christina var andet og mere end Christian den 4.’s datter og Corfitz Ulfeldts hustru, nemlig den skarpe forfatter af en velskrevet selvbiografi. Jammers Minde er skrevet til hendes børn under hendes ophold som fange i Blåtårn. I den foreliggende udgave har hendes smukke alsidige sprog måttet vige for en tekst der er forståelig for sin nutid, og forholdet til Gud der fylder meget i originalen er næsten forsvundet fra nærværende tegneserie.

Den grafiske roman er måske netop måden at sælge klassikerne på: en let og tillokkende adgang til både historie og klassisk litteratur, og alligevel et niveau over tidligere tiders Illustrerede Klassikere. I hvert fald er illustrationerne velegnede til at male både periode, drama og ensomheden i Blåtårn. Især mareridtene og henrettelsen af Corfitz Ulfeldt in absentia er tegnet, så de fremstår skræmmende og dystre.

Leonora Christina var Christian den 4.’s datter, efter eget udsagn hans yndlingsdatter. Hun blev i en ung alder forlovet og gift med Corfitz Ulfeldt, om hvem man kan sige, at han var ambitiøs. Leonora Christina var ikke på god fod med sin halvbror, den danske kong Frederik den 3. og hans dronning, Sofie Amalie, og da ægteparret Ulfeldt indgik en alliance med den svenske konge blev det takseret som landsforræderi, og parret måtte flygte til England. Den engelske konge tog vel imod Leonora Christina, men udleverede hende efterfølgende til danskerne. Derfor landede hun i Blåtårn, hvor hun sad i næsten 22 år, til hendes ærkefjende, Sofie Amalie, døde.

Fangeskabet har været en barsk affære, selv om der også var lyspunkter. Det formidler den grafiske roman fint, og vi bliver lidt klogere på lægevidenskaben i 1600-tallet, på Thomas Kingo og på de få andre fanger, der også havnede i Blåtårn.

Betenck min stoere Trængsel.
Mit lange haarde Fengsel,
Min Iammers Elffte Aar:
Ey ey saa ded bedrøffwer,
Gud er den som dig prøffwer,
Hand kiender best hwad du formaar

Jammers Minde – en grafisk roman

Allan van Hansen

220 sider

Forlaget Arabesk

Udgivet: 08.03.2019

Birte Strandby