Hvori består min skyld? Består den i, at jeg lukker øjnene, at jeg er ligeglad?

Endnu en af tidens mange protester. Forfatterens rejser danner rammer om bogen, men essensen er kritik af verdens gang og af de mennesker/politikere, der bør gå foran, men som ikke har kompetencen til at ændre kursen. Ikke mindst rummes en kritik af alle os danskere/vesterlændinge der har sat mageligheden over ansvaret grænsende til det groteske og afspejlet i det, som forfatteren kalder lingvistiske perversiteter, det vil sige mediernes brug af benytter angstdæmpende udtryk som ’landsbyer pacificeres’ i betydningen udslettes, ’avancerede forhørsmetoder’ i betydningen tortur – eller det i terrorbekæmpelses navn benyttede udtryk: ’Sikkerheden styrkes’, der vel er lig med, at friheden svækkes.

Der er flere ligheder med franskmanden Hessels protestskrift Indignez-Vous, blandt andet findes også her kritik af Israels behandling af palæstinensere, og flere kapitler stiles til selvfede vesteuropæere der intenst udnytter denne verdens fattige og eksempelvis rydder store landbrugsområder med henblik på avl af biobrændstof, så rige kan køre på økologisk brændstof, skønt prisen er, at de hidtidige landbrugere jages væk fra jorden og ned under fattigdomsgrænsen.

Som noget positivt fremhæves Den Europæiske Union som det eneste sociale og politiske projekt, der både er dybt revolutionært og dybt realistisk.

Anbefalingerne, og sådanne findes heldigvis, går på at styrke de institutionelle rettigheder for alle med baggrund i en human og skabende kapitalisme.

Velskrevet, motiverende læsning krydret med historiske tilbageblik og – mindre interessant – med indslag om forfatterens helbred. Der er masser af muligheder for at erklære sig uenig, men kritikken er berettiget, og bogen anbefalelsesværdig.

Per Nyholm

320 sider

Jyllands-Postens Forlag

Udgivet: 13.04.2011

Birte Strandby