Grundtvig bliver godt, grundigt og oplysende rundbarberet i denne bog. At Nicolai Frederik Severin Grundtvig er en stor mand turde være indlysende. Det er 150 år siden, han forlod denne verden. Og bogens klare budskab er, at den store mand fortsat er aktuel.

Det er ikke kun, fordi en kirkegænger ved en hvilken som helst handling ikke  kommer uden om at skulle synge med på en salme eller tre af Grundtvig. Der er 253 at vælge imellem i Den danske Salmebog.

På en lang række helt andre punkter har Grundtvig sat sine  spor. I bogens 15 kapitler bliver de mange sider af ham og hans aktuelle afsæt beskrevet

Kultur

Kristia Stinne Greve Rasmussen: Den skrivende Grundtvig 

Kaspar Rathjen: Den maritime Grundtvig.

Sophie Bønding: Den mytebrugende Grundtvig

Kristoffer Garne: Den grønne Grundtvig.

Kunst 

Carsten Bach-Nielsen: Den billeddannende Grundtvig 

Lea Wierød Borcak: Den melodiske Grundtvig 

Politik

Jens Lei Wendel-Hansen: Den politiske Grundtvig 

Ove Korsgaard: Den republikanske Grundtvig

Lone Kølle Martinsen: Den feministiske Grundtvig

Religion

Hans J. Lundager Jensen: Den hedenske Grundtvig 

Katrine Frøkjær Baunvig: Den tryllebindende Grundtvig

Jette Bendixen Rønkilde: Den ritualtænkende Grundtvig 

Samfund

Sasja Emilie Mathiasen Stopa: Den tillidsvækkende Grundtvig

Thorstein Balle: Den skoledannende Grundtvig 

Tina Langholm Larsen: Den eksilerede Grundtvig.

Essay

Michael Herslund: Den europæiske Grundtvig

Hidtil har opfattelsen været, at Grundtvig var ploven og markens digter, men når den maritime Grundtvig har fået et afsnit, har det en årsag. Afsnittets forfatter nævner flere eksempler på, at det maritime, havet, er en væsentlig del af Grundtvigs symbolverden. Måske endda lige så vigtigt som det agrare. Havfrue og Vor moder, havet, bruges i flæng som Danmarks symboler. I et digt, skrevet lige før sin død i 1872 skrev han: “Nu staar jeg paa Falderebet ved det store vilde Hav.”

Grundvigt levede, mens søfarten oplevede ny opblomstring med dampdrevne skibe, men grundtviganerne tabte kampen om havet til Indre Mission.

At sætte Grundtvig op på nutidens grønne bølge virker ret søgt og afsnittets forfatter må gøre en del krumspring for at nå frem til en slutning, som er hverken fugl eller fisk.

Så er der mere håndfasthed i indlægget om den politiske Grundtvig. Han betragtes af de andre politikere som  gal og en kværulant. Han er den eneste i den danske parlamentariske historie, som har fået nedstemt et forslag enstemmigt.

Grundtvigs størst enhedsskabende bedrift i Den Grundlovgivende Forsamling lader til at have været, at han fik størstedelen af medlemmerne til at synes, at han var irriterende. 

Forfatteren til afsnittet mener, at Grundtvigs optræden i Den Grundlovgivende Forsamling har fået for meget plads i historieskrivningen. Det er sket på bekostning af hans virke i Rigsdagen, hvor han blandt andet varmt gik ind for indførelsen af fri næring. Derimod var han arg modstander af indskrænkningerne af Junigrundloven.

Alene de  mange emner og titler turde være bevis på alsidigheden hos vores helt. Det er da også muligt at tage Grundtvig til indtægt for både det ene og andet. Bogens redaktør Lone Kølle Martinsen nævner i introduktionen et eksempel: Den venstreorienterede Pelle Dragsted har sagt, at Grundtvigs tanker har haft betydning for udviklingen af det danske samfund og for dansk økonomi gennem andelsbevægelsen. Omvendt har Venstremændene Anders Fogh Rasmussen og Bertel Haarder følt sig  generet af at se andelsbevægelsen og Grundtvig spændt for en gammelsocialistisk vogn.

Jo, vist der er gods til næsten hvad som helst i Grundtvig. De mange indlæg kaster hver for sig et mere eller mindre et forklarende  lys over ham og byder også på nogle overraskelser.

Hver forfatters konklusioner står selvklart for egen regning. Men  man skal være mere end  Grundtvig-nørd for at komme med indvindinger.

Redaktør Lone Kølle Martinsen skriver, at bogen i store træk repræsenterer, hvad der interesserer grundtvigforskere i dag og demonstrerer den gamle sandhed om, at hver generation stiller historien sine spørgsmål.

Den store mand

Nye fortællinger om Grundtvig

Redigeret af Lone Kølle Martinsen

352 sider. Ill.

Udkom august 2022

Gads forlag 

Anmelder Bjarne Gregersen