I Evalds barndom var der ingen telefon i skolen. I stedet var der ved skolens genbo (nr.1) oprettet en telefoncentral. Det fungerede således, at når telefonen ringede, løb damen i nr. 1 eller hendes datter udenfor og råbte højt nok til, at den person, samtalen var stilet til, kunne høre det.

Bjørnø er en af Danmarks mindste øer, ca. 1,5 kvadratkilometer og for tiden er der 35 beboere. Sådan har det ikke altid været. I 1832 var der seks gårde og seks husmandssteder på øen. For 70 år siden var der både en skole og en købmand. For 40 år siden var der 30 skolebørn på øen, men de gik i skole i Faaborg. Siden er antallet af beboere gået ned, men nu er nye familier så småt begyndt at flytte til Bjørnø igen. Der er kiosk, café, bed & breakfast, eller man kan leje en shelter, og om sommeren sejler Bjørnø-færgen i pendulfart med de mange turister.

Som der står i indledningen: ‘Bjørnø før og nu’ er skrevet med et ønske om at videreformidle livet på en af Danmarks mindste småøer og vise, hvilke kvaliteter et øliv kan byde på … 

Det er ikke småting, Bjørnø har at byde på, selv om det er en meget lille ø. I bogen præsenteres øens historie, fællesskabet og ølivet med bæredygtig livsstil, pileflet og Bjørnø Vingård. Der er også en præsentation af mange af de mennesker der har sat deres præg på ølivet, sognefoged Kirsten, igangsætter Leif, biavler Eva og vordende økologisk landmand Jonas. Desuden er der noget om at vokse op på en ø, om hvordan man sejlede grise over med den tidligere Bjørnø-færge, og hvordan man fik dem fisket op igen, efter at de engang røg i vandet.

Alt i alt en spraglet, underholdende fortælling der med mange fotos og vignetter viser et billede af et lille, velfungerende øsamfund, en ø med visioner og fremtid.

Bjørnø før og nu

Beretninger om livet på en småø i Det Sydfynske Øhav

Inger Munksgaard

Fotografier: Karina Mandalia S.holm

Vignetter: Pil

126 sider

Saxo

Udgivet: 2023

Birte Strandby