I det herrens år 1241 dør Valdemar Sejr, der er hungersnød i Danmark, og småbønder må gribe til drastiske midler for at overleve. Andreas beslutter sig for at sælge sin yngste søn, Sune, for at slippe af med noget af sin gæld. Det er hårdt for familien, men mest for Sune. Han er 14 år gammel, og hans nye herre ved nok, hvordan man opdrager en træl til ydmyghed.

Sunes første dage i det nye hjem er uden mad og tøj. Siden får han pjalter til at dække nødtørftigt, til gengæld er grøden rigelig i forhold til andre steder i det sultende samfund. For Sune og Olaf, den anden træl på gården, går dagene med hårdt arbejde og jævnlige ydmygelser.

Ved en skæbnens tilskikkelse får den nye konge, Erik Plovpenning, øje på de to trælle under et besøg i Vordingborg og køber dem. Et attentat mod kongen sidst i bogen ændrer kursen for både Sune og Olaf.

Romanen rummer tilstrækkeligt følelsesladet dramatik til at fastholde læseren, og det er spændende at høre om trællenes liv og skæbner, men ifølge Nationalmuseets hjemmeside natmus.dk var det efter år ca. 1000 ikke god tone at sælge sine egne landsmænd eller handle med kristne trælle.

Sune taler på et tidspunkt med en præst der hævder, at Bibelen har love for trælle, og at synd mod ens herre er en synd mod Gud. Sune tillader sig at være skeptisk, og han har svært ved at tro på præsten. Er det mon ikke en usædvanlig holdning for en fjortenårig dreng der får pisk af sin herre?

Michael Næsted Nielsen

Ravnens tid – kongens trælle

Børne- ungdomsbog

88 sider

mellemgaard

Udgivet: 04.09.2017

Birte Strandby