Tidens store problemer især klima og ulighed kalder på en ny indretning af vores økonomiske systemer. Kapitalismen der fungerede fint, da millioner skulle løftes ud af fattigdommen, har ramt udløbsdatoen, og vi er nødt til at tænke nyt, hvis der skal være en verden til efterkommerne.

Mariana Mazzucato har tænkt tanken og leverer med ‘En ny økonomi’ forslag der kan gøre ny økonomi og nye tænkemåde til vores fælles projekt. Og med fælles menes der, at borgere, politikere og erhvervsliv går sammen om at løse opgaverne.

Som eksempel på hvordan man skaber store fælles mål bruger Mazzucato månelandingen i 1969. Hvordan man gør det umulige muligt. Apollo lagde beslag på 2,2 procent af de føderale udgifter i USA mellem 1959 og 1972 og havde mere end 400.000 mennesker på lønningslisten.

Månelandingen var en gigantisk øvelse i problemløsing, med offentlig sektor i førersetet, men i nært samarbeid med private selskaper – små, mellomstore og store – som taklet hundrevis av enkeltproblemer.

Hvis vi skal indlede et nyt projekt i ‘månelandingsformat’, kræver det ændringer af både offentlig forvaltning, erhvervsliv og finanssektoren. Vi skal sætte det fælles bedste først og ikke økonomien.

Staten bør begynde med at præcisere mål der betyder noget for folk, understøtte en økonomi der drives af hensynet til fællesskabet – ikke privat profit, investere i at styrke områder som produktionskapacitet, indkøbskompetence, det samarbejde mellem det offentlige og det private som understøtter fællesskabet samt ændre den offentlige sektor indefra og give den mulighed for at arbejde på tværs af de sædvanlige skillelinjer. Eksempelvis vil et mål om ren vækst kræve deltagelse fra afdelingerne for samfærdsel, næring, energi, industri, innovation, videnskab og økonomi.

Mazzucato inddrager FNs verdensmål og viser, hvordan man kan formulere det problem, der skal løses som et mål der stimulerer investering og innovation i forskellige sektorer. For politiske beslutningstagere handler det om at bruge politiske værktøjer for at fremme mest mulig kreativitet på projektniveau. Det lyder som ordgøjl, men Mazzucato har udmærkede eksempler også fra egen virksomhed, hvor hun har været med til ‘Building a Britain fit for the future’, der var baseret på fire udfordringer: mobilitet, ren vækst, sund aldring og kunstig intelligens og dataøkonomi.

Til slut nævner Mazzucato syv søjler der kræver ændring, herunder hvordan vi skal opfatte markeder, værdiskabelse, organisationer. ‘En ny økonomi’ er en fin begyndelse, hvis man virkeligt vil droppe kapitalismen for noget der også er levedygtigt fremover. Her er teorien der skal blive til de praktiske værktøjer.

En ny økonomi

Hvordan månelandingen inspirerer til å endre kapitalismen

Mariana Mazzucato

Oversatt til norsk af Eivind Lilleskjæret

280 sider

Res Publica

Udgivet: 2022

Birte Strandby