Kapitalens konkurrenceby eller borgernes velfærdsby?

København er grebet af den store bytvivl. Det gamle vækstparadigme slås med de unge generationers ønske om natur, bæredygtighed – og en fremtid i det hele taget. Vi er havnet i en økonomisk, økologisk og demokratisk krise. Man ser eksempler på det overalt: modstanden mod mere bro- og motorvejsbyggeri, kampen på Amager Fælled, Stejlepladsen i Sydhavnen, Mjølnerparken på Nørrebro. 

Især kampen om Amager Fælled har været hyppigt debatteret i medierne. By & Havn har brug for at sælge jorden, fordi der skal bruges penge til metrobyggeriet, men når man hører de mange demonstranter fortælle om den natur og det liv der forsvinder, hvis man bebygger fælleden, kan det undre, at bebyggelsen overhovedet er blevet vedtaget, for som der står i Ta’ byen tilbage, så er byens stadigt færre grønne åndehuller vigtige, ikke mindst for dem der ikke kan tage på ferie; og byudvikling er at skabe en by, hvor man kan leve, ikke blot at skaffe flere boliger. Angiveligt er det her, det er gået galt, når man beslutter at ophæve fredninger og bygge hen over den natur, som er kritisk sparsom i Danmark. Ydermere ser det ud til, at man ikke har involveret borgerne i beslutningerne.

Flugten fra by til land og den stadigt større koncentration af kapital i storbyer har påvirket såvel København som resten af landkortet. I 1973 blev en by-land-balance politisk vedtaget:

Alle borgere skulle have lige adgang til offentlig eller privat service i egns- eller landsdelcentre indenfor en maksimal afstand på 15 km. 

Det var i 1973, og i 1990 var det slut.

Peter Schultz Jørgensen tager os med ud på de berørte konfliktzoner i hovedstadsområdet, og på tur tilbage i historien – med særlig vægt på den økonomiske beretning om en fortid, hvor neoliberalismen med Thatcher, Reagan og Schlüters indsats vandt frem og gjorde storbyerne til investeringsobjekter, fremfor stedet hvor mennesker kunne bo, arbejde og handle. Også EU får skyld for at have været inspireret af neoliberalismen, men vi bør vel for tiden værdsætte, at vi har et fælles organ, når vi skal tackle klimaudfordringerne?

Forfatteren tager fat i byudviklingens elementer, natur, jord, kapital, bosætning, demokrati. Hvornår blev boligerne for dyre, hvor var det demokratiet smuttede, og bygger man flere boliger, fordi der ikke er boliger nok, eller fordi dem der er, er urimeligt dyre?

Med til den grundige fortælling om byudviklingspolitik gennem tiden hører de tragiske billeder af politikere fra både Socialdemokratiet og Venstre der ser stort på de demokratiske muligheder der ellers burde have ligget lige for: lytning og samtale med borgerne. Nogle af de kedeligere eksempler er ghettoloven og dens uskønne introduktion i Mjølnerparken såvel som lanceringen af Lynetteholmen.

Ta’ byen tilbage kommer rundt om alle de aspekter der fører frem til vores nuværende kriser. Forfatteren glæder sig over de nye bevægelser der er opstået for at modvirke den neoliberalistiske udvikling af byen, og præsenterer også forslag til hvordan en ægte menneskevenlig byudvikling kan foregå med behørig observation af de demokratiske spilleregler. Bogen er rigt illustreret og mangler kun et stikordsregister.

Ta’ byen tilbage

Forandringens vinde over København og Sjælland

Peter Schultz Jørgensen

412 sider

Bogværket

Støttet af VELUX FONDEN

Udgivet: 2021

Birte Strandby