Bonusinformation til udkantsområder: Storbymennesker er langt hyppigere psykisk syge end folk på landet. Fordi et hektisk bymiljø stiller krav om, at for mange indtryk skal bearbejdes hurtigt, og der bliver derved tryk og overtryk på hjernens stressbearbejdningscentre.

Der er megen god information at hente i denne bog om sammenhængen mellem fysisk sundhed og sociale omgivelser, resiliens og reduktion af stress.

En del af bogen omhandler undersøgelser om stress, gener og påvirkning af gener. Findes der et lykkegen? Ja, det gør der, og et tungsindsgen – og en lav puls er risikofaktor nummer et for udvikling af antisocial adfærd hos børn med kriminelle fædre. Det hedder ikke længere arv og miljø men gen og miljø, og med en kortlægning af de genetiske risici og muligheder, kan man også vurdere, hvordan man bedst støtter børn i risikogrupper.

Forfatter Christina Berndt argumenterer med baggrund i den nyeste forskning for, at mennesker bliver passive, hvis de ikke har indflydelse på egne livsvilkår, og at mennesker der oplever, at de har indflydelse på egen livssituation også bedre kaperer stressede og traumatiske forhold.

Menneskets forskellige tackling af kriser er et område, der er forsket rigtigt meget i de seneste år, og et af resultaterne er, at man er gået væk fra psykologisk krisehjælp eller i hvert fald undersøger, om der er et behov, for det er der langt fra altid. Nogle mennesker klarer kriser udmærket med fortrængning, og andre tilpasser sig den nye situation uden store vanskeligheder, ligesom der måske findes belæg for et begreb som posttraumatisk vækst.

Udover forskningsresultater rummer bogen korte fortællinger om mennesker, der har klaret kriser på forskellige måder. Der er lidt blandet tomgangssnak, og som i et bedre dameblad er der en test, hvor man kan måle, hvor stresset man er,.

Forfatteren diskuterer kort, om børns langvarige ophold i institutioner skader dem, eller de tværtimod har godt af at gøre deres egne erfaringer og dermed erkende, at de kan overleve uden forældrene. En senere kommentar om grænser og kontrol af barnet røber, at forfatteren opdragelsesmæssigt ikke ligger under for danske standarder. Til gengæld kan vi nok godt være enige med tyskerne om, at børn efterhånden har alt for lidt rum at udvikle sig på rent fysisk.

Ydermere er der beskrivelser af The Big Five, de fem grundlæggende personlighedstræk; der er en beskrivelse af de ti veje til resiliens, og en kommentar til midtvejskriser blandt aber. Og hvordan man styrer sin mailstress – altså den latente stress ved at sidde med et åbent mailprogram.

Overordnet giver bogen trods megen rigtig interessant information et let rodet indtryk af en balancegang mellem konkret, praktisk viden, damebladslister og en længere hyggesnak.

En grundig udlægning af begrebet resiliens findes i Resiliensprocesser af Ida Skytte Jakobsen.

Christina Berndt

Oversat af Anette Petersen

251 sider

Gads Forlag

Udgivet: 24.09.2014