En fejl er ikke en fejl. Det er bare et skridt på vejen.

To af tidens efterspurgte begreber, kreativitet og improvisation, forbindes jævnligt med jazzmusik som i denne tredje udgivelse inden for få år om jazzens herligheder. De andre er Benjamin Koppel og Casper Rongsteds Ud af musikken – Sådan forklarer man musik for en kat og Henrik Marstals Jeg lytter, altså er jeg – tanker om musik og liv.

Fælles for de tre værker er vægten på betydningen af at kunne lytte, og i Niels Lan Dokys udlægning bliver det næsten til en slags musikalsk mindfulness: At improvisere i musikken kræver, at man er nærværende, lyttende og til stede. Og det kan man, som forfatteren påpeger, sagtens tage med sig ud i verden i andre sammenhænge eksempelvis når det handler om ledelse. Således fremhæves Miles Davis for sit talent for at ’lede uden at lede’, når hans orkester skabte en sublim musik, hvori alle musikere investerede deres bedste kvaliteter i den fælles improvisation. Ligeledes fremhæves Keith Jarret der indleder alle koncerter med et nummer der aldrig har været spillet før. Det har flere fordele, dels er lydhørheden blandt musikerne intens hvad der forbedrer improvisationerne, dels er der ofte særlige kvaliteter i et first take.

Niels Lan Doky priser improvisationens demokratiske muligheder og understreger, at store egoer er en umulighed i godt sammenspil. Og som det nævnes i efterhånden ganske mange sammenhænge, så handler det om at se efter kvaliteter ikke svagheder eller fejl. I den sammenhæng omtaler Lan Doky sangerinden Sade, der med en sød stemme og beskedent register har opnået et ganske stort publikum.

Forfatteren fortæller desuden om værdien af benspænd: Hvad sker der, hvis orkesteret spiller et nummer som trommeslageren ikke kender? Det med benspænd kendes også fra Lars von Triers udfordring af Jørgen Leth, De fem benspænd, og generelt vil den stigende fokus på kreativitet og improvisation nok vise sig at være befordrende for undervisningen i grundskolen. Niels Lan Doky bemærker i den forbindelse, at leg der er forudsætning for at udvikle de kreative talenter, har gode vilkår i Danmark kontra udlandet. Til gengæld har den nødvendige disciplin ikke samme popularitet i landet med de mange, faste pauser. Det skal måske også overvejes når der skal arbejdes kreativt?

Tingene siges relativt mange gange, men bogen indeholder flere fine forslag til kunsten at improvisere.

Niels Lan Doky

I musikken, på arbejdet og i livet

158 sider

Gyldendal

Udgivet: 30.04.2015