Hitlers furier, Spøgelsesfronten og De asociale, der alle er udgivet inden for de seneste to måneder, vidner om at vi aldrig bliver færdige med 2. Verdenskrig, og med De asociale bliver vi ligeledes mindet om de mindre forbrydelser, der fandt sted i skyggen af de store – om undladelsessynder i det danske retssystem.

De asociale er en fællesbetegnelse der dækker dels vaneforbrydere og dels mænd, der ikke har arbejde og som med en tysk kategorisering betegnes som arbejdssky. Mindst 430 danske mænd blev deporteret til Neuengamme under betegnelsen asocial, men som det dokumenteres i bogen, så blev en del af dem arresteret på baggrund af tilfældigheder: De befandt sig på det forkerte værtshus på det forkerte tidspunkt. Andre var sortbørshandlere, og atter andre havde en betinget dom bag sig. Men med tyskernes iver for at fjerne uønskede elementer fra idealstaten, blev de ført til Frøslevlejren og siden til Neuengamme. I 1943 var der 70.000 fanger i kategorien Asoziale und Berufsverbrecher i tyske lejre.

I forvejen var det en svag gruppe, og historien behandlede dem ikke bedre. Frøslevlejren tog dårligt imod de nye fanger, de blev placeret i en særlig barak og fik håret barberet, så de kun havde en hanekam. De øvrige i Frøslevlejren var politiske fanger og tyskvenlige danske familier, og den nye gruppe repræsenterer det nederste lag i lejren, og de får mindre andel i nødhjælpspakkerne, mindre adgang til bøger.

Efterfølgende fragtes de til Neuengamme. Skønt opholdet bliver relativt kort – det er sent i krigen – så er dødsprocenten mellem 30 og 40, og to bliver henrettet.

Men det stopper ikke med hjemsendelsen. Da det danske folketing senere vedtager en ny lov om erstatning til besættelsestidens ofre, der har været indespærret af tyskerne, inkluderes de asociale ikke, ligesom eftertiden gør sit yderste for at glemme denne gruppe.

Bogen er veldokumenteret og citerer breve og skildringer fra ofrene og deres familier.

Tim Panduro og Maya Schuster

287 sider

gads forlag

Udgivet: 01.09.2014