Prospektive begreber til situerede sociale undersøgelser

Bogen præsenterer os for John Shotters bevægelige verdener. Et koncept der danner grunden i hans egen filosofi. Dette koncept går i al sin uafsluttethed ud på, at alt er i bevægelse som dele af en strøm. Da en strøm ikke kan dissekeres skal vi orienterer os ud fra den foreliggende situation, så f.eks. ordene i en samtale forstås ud fra konteksten og ikke den leksikalske betydning. På grund af denne bevægelighed i sproget bliver handlinger og det fysiske respons på sproget i sig selv ganske vigtigt. Dette syn på vigtigheden af handlinger knyttes til det førsproglige: til Wittgensteins sprogspil og til Goethes ’før ordet var dåden’.
Shotter nævner også hvordan højtragende sprog især med henblik på eksperter kan være besværligt fordi man ikke deler referencerammer. Dette bliver også beskrivelsen af hvordan almindelige dødelig har det med at læse Shotters tekst da han tydeligvis er mere velbevandret blandt filosoffer end de fleste. Jeg forstår ordene, men ikke den samlede mening. Også hans struktur og demonstrative uafsluttethed er svær at forholde sig til. Dette gør at hans kommentarer til højtragende sprog blandt eksperter får en ironisk klang.

Og hvad kan vi så bruge det til?

Mindfullness bevægelsen vil finde genklang i Shotters ideer om, at man skal være til stede og lyttende for at en interaktion kan blive meningsfuld og innovativ. Shotters egen tekst fylder ca. 27 sider ud af bogens i alt 263, de resterende sider indeholder en begrebsordbog og perspektiver på Shotters tænkning og hvordan denne har inspireret andre til tanker og handling. Shotters tekst er ikke nem og den er også ment som langsom læsning for at man kan få det fulde udbytte og derved skabe sit eget perspektiv og sin egen kropslige reaktion. De senere præsenterede perspektiver gør meget for forståelsen og er nødvendige for at kunne begribe hvad Shotters tekst og tanker kan bruges til mere praktisk. For den er ment som en selvhjælpsbog. Umiddelbart skal vi lære at sanse muligheder ved at organisere naturlige evner til personlig formåen og derfra komme videre, men fordi Shotter tror på væren som dynamisk stabilitet i en strøm bliver der ikke givet noget mere konkret. Til gengæld har bl.a. Lone Hersted skrevet om hvordan Shotter umiddelbart kan implementeres i kommunikationsstrategier for virksomheder og mere håndgribeligt beskrevet hvordan en god leder skal lytte og navigere efter eller i samklang med de ansattes polyfoni af stemmer.

Selvom bogen er ment som en slags selvhjælpsbog, så henvender den sig nok mere til filosofistuderende og socialkontruktivister end til kommunikationsmedarbejdere.

John Shotter, Tom Bøgeskov, Finn Thorbjørn Hansen, Lone Hersted, Jakob Storch, Theodore Taptiklis, Ulla Thøgersen

Oversat af Tom Bøgeskov

279 sider

Forlaget Mindspace

Udgivet: 2015

Anmeldt af Freja G. Østergaard