At bekymre sig er et grundvilkår i livet. Svenske Anna Kåver er autoriseret psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, underviser i kognitiv adfærdsterapi og forfatter til flere fagbøger. I bogen ”Bekymringer” med undertitlen ”At leve med tilværelsens uvished” sætter hun fokus på, hvordan vi bedst muligt lever med de bekymringer, der altid vil være en del af menneskets natur.

”Bekymringer” er en letlæselig, men grundig og gedigen fagbog om bekymringer og usikkerhed. Anna Kåver introducerer sin læser til bekymringer fra tre forskellige perspektiver: det eksistentielle, det psykologiske og det biologiske. Bekymringer har mange forskellige udtryk og funktioner. Det eksemplificerer forfatteren, så det er let at forstå. Vi får fx en god forståelse for, hvordan bekymringens psykologi hører sammen med angst, stress, nervøsitet og bekymringer som angstens tankemæssige komponent. Forfatteren fremhæver hvorfor vi bekymrer os, i hvilke situationer det sker og skildrer nogle typiske følelser, der knytter sig til bekymringen. Det kan fx være, at man tager sorgerne på forskud, at man generaliserer eller opstiller dogmatiske leveregler.

Anna Kåver ser b.la. på hvad vi gør, når vi er bekymrede. Det kan være afledning eller undgåelsesadfærd.

I afsnittet om bekymringens biologi belyser forfatteren hjernens rolle i forhold til vores oplevelse af bekymring og usikkerhed. Hun forklarer i nemme vendinger, hvordan hjernen er skruet sammen. Indimellem spiller hjernen os et puds, eller den kan være overaktiv. Hjernen gør os bekymrede! Anna Kåver forklarer, hvordan de mange signalstoffer i hjernen virker.

Eksistentialismen spiller en central rolle i afsnittet ”Bekymringens filosofi”. Her sætter forfatteren fokus på psykologi og filosofi, idet hun ser de to fag som tæt forbundne. I den eksistentialistiske tilgang er accept et nøglebegreb. Det lægger forfatteren vægt på. Vi har på godt og ondt en masse valgmuligheder.

I hele bogen lægger forfatteren op til selvrefleksion. Hun viser gennem eksempler, hvordan vi kan forholde os til vores egen sårbarhed og livets indbyggede usikkerhed. Anna Kåver er en varm fortaler for det såkaldte autentiske liv. Her skal man være i stand til at træde ud af sin tryghedszone og søge nye oplevelser eller udfordringer.

Efter endt læsning står det klart, at bekymringer er menneskelige, helt naturlige og bestemt også nyttige. Det handler om at være i balance og forstå sin egen usikkerhed, så man kan handle hensigtsmæssigt.

Anna Kåver giver til slut en lang række konkrete råd til at arbejde med sin usikkerhed. Der er forskellige øvelser, der træner dig i at forstå dine bekymringer – selvobservation – og tackle dem hensigtsmæssigt. Det kan fx være vejrtrækningsøvelser, brug af sanserne til at få lindring og ”bekymringslænestolen”.

Bogen er formidlet i et levende og letlæseligt sprog, så alle kan være med. Samtidig fornemmer man en solid faglig bund. ”Bekymringer” kan varmt anbefales til alle, der søger indsigt. Glæd dig til at dykke ned i et relevant emne og få nogle konkrete løsningsværktøjer med på vejen. Det er velgjort af Anna Kåver!

Bekymringer. At leve med tilværelsens uvished
Forfatter: Anna Kåver
Oversættelse: Lone Østerlind
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag
167 sider, hæftet
Udgivelsesdato: 2. 3. 2018
Anmelder: Nønne Lønne Votborg