18 artikler om kunst, litteratur, religion, krig og økonomi præsenterer et billede af verden i 2010, ti år efter angrebet på World Trade Center.

Artiklerne danner tilsammen en særdeles læseværdig bog med interessante synsvinkler blandt andet et tankevækkende kapitel om krig, økonomi og udmattelsesstrategi af Gorm Harste, hvis velunderbyggede teori går ud på, at det var al-Qaedas hensigt med angrebet at provokere USA til at strække sine militære ressourcer længere ud, end de kunne bære ved netop at føre en dyr krig i Afghanistan eller Irak. Hvis formålet var at bringe amerikansk økonomi på glatis, må man sige, at det er lykkedes. Omkostningerne til Irak-krigen er beregnet til den nette sum af 3–5 trillioner dollars, herunder et gigantisk beløb til invalidehjælp til de ca. en million krigsveteraner.

Flere forfattere berører selvsagt ’krigen mod terror’ og dennes indflydelse i den vestlige verden. Mikkel Thorup introducerer i kapitlet ’Samfundets ide om sig selv efter 11. september’ begrebet social undtagelsestilstand, der har den konsekvens, at bekymringen for fare indskrives i alle dele af det sociale rum. I den danske hverdag sidestiller bekymringskulturen islamistisk terrorangreb og kinesisk økonomi, hvilket giver de konkrete resultater: Krig og indskrænkning i frihedsrettigheder eller omlægning af folkeskolen og satsning på innovation.

I kapitlet om litteraturens udvikling omtales Auster, Hustvedt, DeLillo, der har skrevet romaner med kraftige referencer til 11. september, omend katastrofen ikke dominerer romanerne.

Andre artikler omhandler medieudviklingen og udviklingen i de islamiske retninger samt naturligvis de famøse Muhammed-tegningerne.

Det er påfaldende, at ingen af forfatterne inddrager de verserende konspirationsteorier, men ellers en informativ, relevant og vedkommende bog.

Redaktør: Malene Fenger-Grøndahl

Aarhus Universitetsforlag

320 sider

Udgivet: 09.09.2010