Jeg elskede min mand og det liv, vi havde, og min elsker gav mig det, jeg savnede. Det var en perfekt kombination, men det gik selvfølgelig ikke i længden.

Hvad gør utroskab ved et forhold, hvordan kommer man videre, og kan det passe, at forholdet ligefrem bliver bedre efter, at den ene part har været utro?

Katrins Axholm forklarer, hvilken betydning utroskab kan have, hvorfor det finder sted, og hvordan utroskab kan bidrage til at genskabe passionen i forholdet, selvom alt måske har handlet om børn og dagligdag i nogle år. Axholm tager udgangspunkt i Esther Perel og dennes undersøgelser af spændingen mellem behovet for sikkerhed og behovet for frihed i menneskelige relationer. Det betyder konkret, at masser af mennesker er glade for deres trygge hverdagsforhold, men at det utrygge og spændende ved en ny forelskelse virker meget tiltrækkende. Det interessante er, at netop det at den ene part har været utro, kan give ny energi til forholdet – om tacklet på den rigtige måde.

Som Perel går Axholm tilbage til barndommen, hvor forældrene igen igen er dem der har ageret rollemodeller og videregivet egne problematiske holdninger og forventninger til ungerne. Den temperamentsfulde far skaber overfølsomhed overfor omgivelserne hos datteren, den underdanige mor sender sin stiltiende accept af uretfærdighed videre til børnene. Når børnene bliver voksne, genlever de barndommens forhold og følelser, mens de føler sig befriede af den hemmelige elsker.

De mange citater og historier fra mennesker, der har været i situationen – enten som den der har været utro eller som den der er blevet såret – beskriver tanker og følelser i forbindelse med utroskab set fra begge sider. En del af historierne ender med forholdets opløsning, for ikke alle kan finde tilbage til fortsættelsen af det gamle forhold.

Forfatteren har forskellige anbefalinger til parforholdet herunder at tilstræbe lighed og større åbenhed. Overraskende tager Axholm også fat i et gammeldags kønsrollemønster og hævder, at en kvindes seksualitet stadigt ikke er så accepteret som en mands. 

Der er mange gode hensigter i bogen, men også nogle ret bastante meninger. Eksempelvis om MUS-samtaler på arbejdspladsen: Det tager vi for givet…, og vi ved, at det forbedrer samarbejdet fremover. Det er ikke altid helt, de meldinger der lyder. Samtidigt hævder forfatteren, at der stadigt er stor forskel på, hvordan kvinder og mænd opfattes og behandles; at mænd er svage, hvis de viser sorg, og at det er mere okay for mænd end for kvinder at vise deres vrede. Kan det være rigtigt? I 2021?

Emnet er ligeledes behandlet i Grib kærligheden.

Utroskab

Vejen til mere kærlighed?

Katrine Axholm

272 sider

ContentPublishing

Udgivet: 29.03.2021

Birte Strandby