Allan rejser hjem til sin barndoms København for at rydde sin mors lejlighed efter morens død. I mange år, siden han stak til søs efter en ulykkelig kærlighed, har han opholdt sig i udlandet og bygget broer. Ambitionen er også at bygge en dæmning, en tunnel, en havn og en skyskraber. Derimod har han ingen ambitioner eller forventninger til, hvordan han skal afslutte den barndom og ungdom han genfinder i morens hjem. Efter kort tid dukker dukker tre af hans gamle venner fra dengang op. Den ene er Jette, der som sosu-assistent har passet hans mor op til hendes død, den anden er ham der rendte med Allans store kærlighed, og den sidste er vennen fra skolen. Han er pensionist og går med blade for Jehovas Vidner.

Der er et skær af uforløste drømme over hele scenariet. Fra Allans årgang er nogle døde, andre er ved at drikke sig ihjel, og de fleste af dem fra dengang har ikke rørt sig af flækken de sidste 40 år. Sammen med vennerne beslutter Allan at tage på en rejse for at opfylde en ungdomsdrøm. Det vender op og ned på tilværelsen for dem alle fire, men selve rejsen bliver kort.

December Boulevard er velskrevet og holdt i den samme let desillusionerede stil som romanerne Plet og til dels Gravenfin. Den ældre mands udsyn rummer en blød tristesse, og han registrerer fortløbende, hvad der er mistet undervejs på tidsrejsen, men romanen ender alligevel på en optimistisk tone og med en overraskelse.

Tristessen genfinder man også i melodien der er skrevet til lejligheden.

Forbrugeroplysning: Oversættelser via Google Translate bør altid korrekturlæses. Programmet bruger hankøn, når det ikke fremgår, hvilket navneord der henvises til.

December Boulevard

Ole Petersen

Musik (noder og CD) af Sanne Graulund

145 sider

Forlaget Herodaman

Udgivet: Juli 2016