Byen er en krop, borgerne er hovedet, markedspladsen er maven, gaderne er årerne.

Byer forandrer sig. København får 10.000 nye indbyggere pr. år. Det medfører øget byggeri, og det bliver vanskeligere for de grønne områder at hævde sig, hvis de overlever byggeriet. København har 1,3 millioner indbyggere, og det gør at balancen mellem hovedstaden og landets øvrige byer er skæv. Det kaldes et primatsystem, og det viser en tendens til centralisering af institutioner og arbejdspladser i hovedstaden, mens andre byer i landet ikke tvinges til at udvikle sig. Her er området fra Randers til Kolding blevet udpeget af politikere til at være en kompetent, urban modspiller til hovedstaden.

Fra København til Pompeji der i 79 efter Kristus blev ødelagt af Vesuvs udbrud. Thelle kalder Pompeji for et øjebliksbillede, fordi vulkanudbruddet har ramt så hurtigt og så kraftigt, at mennesker er blevet begravet stivnet i løb eller midt i en bevægelse. Byen forsvandt. Andre byer er pludselig opstået som Canberra, Australiens hovedstad, der blev placeret midt mellem de to byer der rivaliserede om at blive hovedstad, Sydney og Melbourne.

Her er løst og fast om byer og deres årer. For eksempel viser det sig, at der i metroen i London findes myg, The London Underground Mosquito, endda i flere udgaver, en for hver toglinje. Her er også noget om, hvorfor byer har været medvirkende til udviklingen af det danske velfærdssystem.

Byen er en mere personlig beretning end Tænkepauserne sædvanligvis er. Det er også en lidt mindre fokuseret model, der i den korte tekst viser mange sider af byen, men ikke virker særlig stringent i sin udlægning af byerne. Hvis det er udviklingen af byen med vægt på en kommerciel, kulturel eller social tilgang, der er interessant, er Byens hjerte et mere relevant bud på læsestof, men også Butikker og byliv, Rebel Cities og City Design Strategy er anvendelig litteratur for dem interesserer sig for deres byer.

Byen

Mikkel Thelle

60 sider

Tænkepause

Aarhus Universitetsforlag

Udgivet: 2018

Birte Strandby