Med udgangspunkt i verdens sande tilstand præsenterer Bo Heimann en ny ledelses- og ledertype der tager afsæt dels i buddhismen og dels i nutidens behov for bæredygtighed. Det omfatter en distancering til de tre ledelsestyper der har været dominerende de seneste mange år: Laissez faire ledelse, demokratisk ledelse og især den autoritære ledelse, der i den grad er old school. Årsagen til behovet for en ny ledelsesstil er, at vores verden som vi kender den har problemer, og det stiller nye krav til mennesker – og til ledere. Bevidst ledelse kan med fordel læses af alle, også dem der ikke er ledere, for udlægningen af de relevante buddhistiske begreber betoner også betydningen af, at vi er en del af et fællesskab, og at individualismens tidsalder er ved at rinde ud.

De nye krav til ledere handler i stigende grad om følelsesmæssig stabilitet, selvkontrol, assertion og empati. Lederens personlighed bliver dermed helt anderledes, end den var for få år siden, og ledelse kan ikke længere reduceres til et spørgsmål om profitmaksimering og ‘hvad-kan-vi-tjene-på dette? men er skiftet ud med en sætning der leder tanken hen på Kennedys berømte ord: Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Nemlig individets spørgsmål til sig selv: Hvor er jeg på vej hen? – og især: Hvad vil jeg bidrage med?

Som bekendt har mange virksomheder allerede ændret værdier og formål, så nytten for samfundet er blevet til et fokuspunkt.

Fremtiden stiller krav til virksomhedens resiliens – det nyeste hurraord i virksomhedslederens ordbog. Denne resiliens afhænger af blandt andet lederskab, medarbejdernes engagement, situationsfornemmelse, innovation og kreativitet, fordeling af viden. Medarbejdernes engagement afhænger på sin side af tydelig mening og formål i virksomheden og gode relationer til lederen.

Fra resterne af gamle fordomme og stivnede hierarkier opstår så fællesskaber, der skal leve med nye krav, uvished og bevidstheden om de begrænsede ressourcer, ligesom forandringsparathed og konstant læring er nødvendigt fremover.

Der er mange underemner i bogen som man også finder i anden ledelseslitteratur, ligesom vi ikke undgår turen forbi spejlneuronerne og den autentiske ledelse, men inddragelsen og gennemgangen af de buddhistiske begreber er både forklarende og praktisk anvendelige, selv om der godt kunne være flere eksempler.

Bo Heimann

186 sider

Mindspace

Udgivet: 27.05.2016